אירוע // ערב עיון לספר: איך הפכה הודו לדמוקרטית - אזרחות ויצירתה של זכות בחירה כללית (ארנית שני) [תל-אביב] 29.4.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8042602/

How India Became Democratic Citizenship and the Making of the Universal Franchise

המכון למשפט והיסטוריה ע"ש קרן דיויד ברג, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן שמח להזמינכם
לערב עיון לכבוד ספרה של ארנית שני

How India Became Democratic
Citizenship and the Making of the Universal Franchise

יום ראשון, 29.4.2018, י"ד באייר תשע"ח, בשעה 18:00
אוניברסיטת תל אביב, בנין טרובוביץ, חדר כנסים ע"ש סוניה ואדוארד קוסוי (307)

יו"ר: רועי קרייטנר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

דוברים:
אסף לחובסקי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
חנה פוסטובסקי-לרנר, בית הספר למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב
אדם שנער, בית ספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה

תגובת המחברת: ארנית שני

לאישור השתתפות: Berg@post.tau.ac.il

https://law.tau.ac.il/%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%A0%D7%99?instance=1525014000

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com להרשמה לרמה, לחצו כאן https://bit.ly/2NeXmVN לעשיית מנוי ברמה, לחצו כאן https://bit.ly/2Wfdpa4
כתובת מלאה
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב בנין טרובוביץ, חדר 307
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה