< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס טלדן 2018: חשיפת חומר ארכיוני – סוגיות משפטיות, אתיות וטכנולוגיות [תל-אביב] 16.5.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8042501/

9:00 – 17:00 יום ד' 16.5.2018
חשיפת חומר ארכיוני – סוגיות משפטיות, אתיות וטכנולוגיות
יו"ר: ד"ר מאשה זולוטרבסקי בר, האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
במסגרת תערוכת המידע השנתית – "טלדן" 2018

בארכיונים רבים קיים חומר ארכיוני אשר חלות עליו מגבלות גישה לציבור הרחב. חלק מן המגבלות קשורות להגנה על פרטיות של אנשים המוזכרים בו, מגבלות נוספות קשורות לנושאים ביטחוניים או להנחיות של גורמים שהפקידו את החומר בארכיון. יום העיון יחשוף את קהל המשתתפים לסוגיות שונות (משפטיות, אתיות וטכנולוגיות) העולות ממורכבותו של תהליך החשיפה בעידן הדיגיטלי.

מושב א': סוגיות בחשיפת חומר ארכיוני
09:00-09:15 דברי פתיחה
דודו אמיתי, יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
09:15-09:45 סוגיות בחשיפת חומר ארכיוני בארכיון העירוני תל אביב – יפו
לריסה שניטקינד, מנהלת ארכיון העיר תל אביב-יפו
09:45-10:30 פחד ואומץ לחשוף ולהיחשף
ד"ר רועי פלד, התנועה לחופש המידע, ביה"ס למשפטים ע"ש שטריקס, המכללה למנהל
10:30-11:00 הפסקת קפה

מושב ב': פאנל מומחים
יו"ר: גב' אילנה אלון, מנהלת ארכיון צה"ל
11:00-12:15
ד"ר יעקב לזוביק, גנז המדינה
עו"ד ריבקי דב"ש, ראשת היחידה הממשלתית לחופש המידע, משרד המשפטים
מיכל הנקין, מנהלת ארכיון העיר חיפה
ליאור יבנה, מנכ"ל עקבות
ד"ר שי חזקני, המחלקה להיסטוריה ומכון גילדנהורן ללימודי ישראל, אוניברסיטת מרילנד
12:15-13:00 שאלות ותשובות

13:00-14:30 הפסקת צהריים

מושב ג': אתיקה בחשיפת חומר ארכיוני
יו"ר: ד"ר רוני עזתי, מנהל ארכיון יד טבנקין
14:30-15:00 בין סדן לפטיש – למי הזכות להחליט על החשיפה?
גליה דובידזון, מנהלת הארכיון לתולדות פתח תקוה ע"ש עודד ירקוני
15:00-15:30 בין גילוי לחיסוי – מידע בדמוקרטיה הישראלית
דליה דורנר, שופטת בית המשפט העליון בדימוס ונשיאת מועצת העיתונות
15:30-16:00 אתיקה בחשיפה חומר ארכיוני אישי
סימון שליאכטר, מדור לחקר המשפחה, ארכיון הציוני המרכזי
16:00-16:30 אתיקה בדיגיטיזציה של חומר ארכיוני
ד"ר מאשה זולוטרבסקי בר, מנהלת פרויקטים, ארכיון יד טבנקין

16:30-17:00 הפסקת קפה

קהל יעד ארכיונאים, מנהלי ארכיונים, אנשי מערכות וטכנולוגיות מידע, ספרנים, מנהלי ספריות, עובדי מרכזי מידע ומנהליהם, אוצרים, סטודנטים לארכיונאות ומדעי המידע.

https://bit.ly/2pHtS7k

מפרסם ההודעה
דודו אמיתי יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע chairperson.aia@gmail.com 052-4475458
כתובת מלאה
מלון הילטון, הירקון 205, תל אביב יפו
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה