< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סיעור מוחות: מיסוי יבוא אישי באינטרנט [ראשון לציון] 14.5.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8042406/

מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה ובית הספר למשפטים ע"ש שטריקס מתכבדים להזמינכן ולהזמינכם לסיעור מוחות: יבוא אישי באינטרנט, אשר יתקיים במסלול האדמי המכללה למינהל ביום 14.05.2018 בשעה 15:00 – בהשתתפות רגולטורים.

ענף הקמעונאות בישראל עובר טלטלה.
צרכנות אינטרנטית בינלאומית הופכת צרכנים ליבואנים של עצמם, ומחוללת מהפכה בזירת המסחר. התעצמות התופעה מחייבת לעיין מחדש במדיניות המסים הנוהגת. פטור ממע"מ וממכס עשוי לקדם מאבק ביוקר המחייה; מנגד עומדים שיקולים של שוויון בנטל המס והגנה על המסחר הקמעונאי.

בסיעור המוחות ישבו לדיון נציגים של משרד הכלכלה, של רשות המסים ושל איגוד לשכות המסחר, נציגי תעשייה וקמעונאים, לצד מומחים למיסוי משורות עורכי-הדין, רואי-החשבון והאקדמיה.

נשמח לראותכם ולראותכן!

https://www.colman.ac.il/event/node/9993

מפרסם ההודעה
מעין סייג, עו"ד mayansa@colman.ac.il 03-9634104
כתובת מלאה
המסלול האקדמי המכללה למינהל רח' אלי ויזל 2, ראשון-לציון
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה