< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: פורום פלילי-אקטואלי: אחריות קורבן התעללות להמתת המתעלל [הרצליה] 26.4.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8042303/

שאלת אחריותו הפלילית של אדם הגורם למותו של אדם אחר שהתעלל בו במשך שנים, מעסיקה מדינות רבות בעולם, לרבות ישראל. בבית-הסוהר נווה-תרצה יושבות מספר נשים שנידונו למאסר בשל עברות שביצעו כלפי גבר (לרוב, בן-זוג) על רקע מסכת אלימות מתמשכת כלפיהן. בעת האחרונה, נדון אף משפטו המתוקשר של גבר צעיר אשר גרם למותו של גבר שהתעלל בו מינית (יונתן בן היילו). שיפוט מקרים אלה הוא מורכב ביותר, והמערכת המשפטית מתלבטת בין אפשרויות שונות הנעות על הקשת שבין הרשעה ברצח לבין הרשעה בעברה קלה יותר (הריגה); הטלת ענישה מקלה; החלת סייגים או הגנות לאחריות פלילית (לרבות כאלה המעניקות פטור מלא מאחריות); ואף שימוש באמצעי-הקלה שלאחר שלב המשפט, כגון חנינה. פורום פלילי אקטואלי ידון באפשרויות אלה, יציג התפתחויות עדכניות בתחום (כגון הרפורמה המתוכננת בעברות ההמתה), ויאיר את הדילמות המוסריות והאנושיות הכרוכות בטיפול הפלילי במקרים אלה.

בתכנית:
18:00 התכנסות
18:15 ברכות
פרופ' אמנון להבי, דיקן בית-ספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה
18:20 הצגת הנושא
ד"ר גליה שניבוים, המרכז הבינתחומי הרצליה
18:20 שולחן עגול בהנחייתו של עו"ד יובל יועז, משפטן ועיתונאי
פרופ' עמנואל גרוס, אוניברסיטת חיפה ומכללת נתניה
עו"ד הדס גבריאל-זני, ממונה ארצית נפגעי עברות המתה, משרד המשפטים, הסיוע המשפטי
ד"ר אלקנה לייסט, הסנגור הציבורי, מחוז תל-אביב
עו"ד אודית קורינלדי-סירקיס, היועצת משפטית לנשיא המדינה, ומנהלת מחלקת החנינות בבית הנשיא
חני סלוטקי, שופטת בכירה בבית המשפט המחוזי באר-שבע
עו"ד אריה פטר, סגן מנהל המחלקה הפלילית, פרקליטות המדינה
פרופ' יורם שחר, המרכז הבינתחומי הרצליה
20:15 סיום משוער
——————————————————————————————————-
מספר המקומות מוגבל וההשתתפות מותנית בהרשמה מראש. ההרשמה בלינק הבא:
להרשמה לחץ/לחצי כאן

https://www.idc.ac.il/he/schools/law/workshops/pages/second-forum-criminal-issues-2018.aspx

מפרסם ההודעה
hum@mailinator.com
כתובת מלאה
המרכז הבינתחומי הרצליה רחוב כנפי נשרים, סמינריון PE101 בניין איבצ'ר- טיומקין
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה