< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: זכויות נשים בלידה [ראשון לציון] 9.5.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8042206/

שלום רב, הנכן והנכם מוזמנות ומוזמנים לכנס בנושא זכויות נשים בלידה. בתכנית הכנס: הרצאת פתיחה מפי ד"ר מורשד פרחאת (מנהל בי"ח אסותא בחיפה), ושלושה מושבים – הראשון, יעסוק במבט אמפירי על זכויות נשים בלידה. המושב השני, על המאבק ללידות הבית. המושב השלישי והאחרון יעסוק בהיבטים המשפטיים של זכויות נשים בלידה.

https://www.colman.ac.il/event/node/9997

מפרסם ההודעה
מעין סייג, עו"ד mayansa@colman.ac.il 03-9634104
כתובת מלאה
המסלול האקדמי המכללה למינהל, רח' אלי ויזל 2 ראשל"צ
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה