< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: אבולוציה ודתות [ירושלים] 6.5.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8041902/

אבולוציה, אמונה ומה שביניהם
יום ראשון, כ”א באייר תשע”ח, 6.5. מכללת הרצוג, קמפוס היכל שלמה ירושלים

17:30 התכנסות וכיבוד קל
18:00-19:00 מושב ראשון – אבולוציה ואמונה
•יו”ר: ד”ר מרב סיאני (ראש החוג למדעים, המכללה האקדמית הרצוג; הוראת המדעים, מכון ויצמן למדע)
•פרופ’ אריאל צ’יפמן
ראש המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, האוניברסיטה העברית
סינתזה בין מקורות מידע שונים במחקר האבולוציוני
•הרב ד”ר יהודה ברנדס (ראש המכללה האקדמית הרצוג)
“עושה חדשות – בעל מלחמות”: על חידושים ופולמוסים

הפסקה
19:30-21:00 מושב שני – פאנל אבולוציה ודתות
•יו”ר: ד”ר דניאל רייזר (מחשבת ישראל, המכללה האקדמית הרצוג; מיסטיקה ורוחניות, המכללה האקדמית צפת)
•ד”ר רחל פאר (חינוך, אוניברסיטת חיפה)
תגובות האיסלם, הנצרות והיהדות לאבלוציה
•הרב מאיר קליין (התוכנית למדע טכנולוגיה וחברה, אוניברסיטת בר אילן)
התנגדות חרדית ודתית לאבולוציה
•הרב ד”ר דב ברגר (מדעים וחינוך, המכללה האקדמית הרצוג)

הכניסה חופשית

Message publisher
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
Full address
מכללת הרצוג, קמפוס ירושלים, היכל שלמה, רחוב המלך ג'ורג' 58, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added