< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: כלכלה במבחן הזמן: סוגיות בהיסטוריה כלכלית [תל אביב] 29.4.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8041709/

16:00 התכנסות וכיבוד קל

16:15: מושב ראשון: טכנולוגיה והמצאות בהיסטוריה
יו”ר: קובי מצר, האוניברסיטה הפתוחה

מנואל טרכטנברג, ביה”ס לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב
בראי ההיסטוריה: האם החדשנות והטכנולוגיה מיטיבות עם החברה?

קרין ון דר בק, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
גלגלי הקידמה: גורמי יצור עתירי הון אנושי ומיקום התיעוש באנגליה
של המאה השמונה עשרה

דרור גולדברג, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה
כיצד ממציאים כסף? יישום מהמצאות טכנולוגיות ולקחים כלליים

17:45: הפסקה

18:00: מושב שני: תרבות, דת וחברה בהיסטוריה הכלכלית
יו”ר: ישי לנדא, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה

מירי אליאב-פלדון, בית הספר להיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב
התזה של מקס ובר על פרוטסטנטיות וקפיטליזם ותקפותה כעבור למעלה ממאה שנים

ד”ר יניי שפיצר, החוג לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים
יהודים בהיסטוריה הכלכלית: ריכוז עדויות מההתעוררות המחקרית בתחום

תגובת המחברים
גב’ אמירה עופר, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ’ יואל מוקיר, Northwestern University ואוניברסיטת תל אביב

19:30: סיום משוער

Message publisher
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
Full address
האוניברסיטה הפתוחה, קמפוס רמת אביב, רחוב קלאוזנר 16, תל אביב
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added