אירוע // השקת ספר: כלכלה במבחן הזמן: סוגיות בהיסטוריה כלכלית [תל אביב] 29.4.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8041709/

16:00 התכנסות וכיבוד קל

16:15: מושב ראשון: טכנולוגיה והמצאות בהיסטוריה
יו"ר: קובי מצר, האוניברסיטה הפתוחה

מנואל טרכטנברג, ביה"ס לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב
בראי ההיסטוריה: האם החדשנות והטכנולוגיה מיטיבות עם החברה?

קרין ון דר בק, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
גלגלי הקידמה: גורמי יצור עתירי הון אנושי ומיקום התיעוש באנגליה
של המאה השמונה עשרה

דרור גולדברג, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה
כיצד ממציאים כסף? יישום מהמצאות טכנולוגיות ולקחים כלליים

17:45: הפסקה

18:00: מושב שני: תרבות, דת וחברה בהיסטוריה הכלכלית
יו"ר: ישי לנדא, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה

מירי אליאב-פלדון, בית הספר להיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב
התזה של מקס ובר על פרוטסטנטיות וקפיטליזם ותקפותה כעבור למעלה ממאה שנים

ד"ר יניי שפיצר, החוג לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים
יהודים בהיסטוריה הכלכלית: ריכוז עדויות מההתעוררות המחקרית בתחום

תגובת המחברים
גב' אמירה עופר, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' יואל מוקיר, Northwestern University ואוניברסיטת תל אביב

19:30: סיום משוער

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com לשאלות על תוכן ההודעה יש לפנות אל פרטי ההתקשרות המצויינים בקישורים שבגוף ההודעה.
כתובת מלאה
האוניברסיטה הפתוחה, קמפוס רמת אביב, רחוב קלאוזנר 16, תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף