< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: יחסי החוץ של ישראל במלאת 70 שנה [אריאל] 24.4.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8041706/

הנכם מוזמנים לכנס על יחסי החוץ של ישראל במלאת 70 שנה. הכנס יעסוק במגוון סוגיות הנוגעות ביחסי החוץ של ישראל ובו יידנו, בין היתר, יחסי ישראל עם המעצמות עם מדינות המזרח התיכון ומדינות הדרום הגלובלי. כמו כן יעסוק הכנס ביחסי ישראל והאו”ם כמו גם תפקידם של ארגונים לא ממשלתיים ביחסי החוץ של ישראל. בכנס יופיעו אנשי אקדמיה וחוקרים ממדעי החברה והרוח ממוסדות אקדמיים ומכוני מחקר שונים, אנשי משרד החוץ בהווה ודיפלומטים בעבר.

יום שלישי, ט’ באייר תשע”ח, 24.4.18
אוניברסיטת אריאל
08:30 – 08:00
התכנסות
09:00 – 08:30
ברכות
פרופ’ יהודה דנון, נשיא אוניברסיטת אריאל
ד”ר רונן א. כהן, ראש המחלקה
09:30 – 09:00
סגן השר למדיניות חוץ ד”ר מייקל אורן, “ההסברה הישראלית במסגרת המאבק נגד ארגונים
פרו-פלסטיניים בזירה הבין-לאומית”.
11:15 – 09:30
במקביל מושבים 1+2
מושב 1
יחסי ישראל עם המעצמות חדר 51.4.55
יו”ר ד”ר איטה ביק
“ירח הדבש הישראלי צרפתי”. ד”ר גדי היימן, האוניברסיטה העברית.
“יחסי ישראל-סין: עבר הווה ועתיד”. ד”ר מוטי חזיזה, המכללה האקדמית אשקלון.
“יחסי ישראל ורוסיה בעבר ובהווה”. מר צבי מגן, חוקר בכיר במכון למחקרי בטחון לאומי- INSS
)לשעבר שגריר ישראל ברוסיה(.
“יחסי ישראל ארצות הברית בין המשכיות לשינוי”. פרופ’ אמריטוס זכי שלום, אוניברסיטת בר אילן.
מושב 2
יחסי החוץ של ישראל במזרח התיכון חדר 53.4.55
יו”ר ד”ר רונן א. כהן
 ” 70 שנה אחרי: ישראל והפלסטינים – ‘שיווי משקל נאש'”. ד”ר גדי חיטמן, אוניברסיטת אריאל.
“יחסי ישראל טורקיה: עליות ומורדות”. גב’ איריס עמבור, מנהלת מחלקת דרום אירופה במשרד החוץ.
“יחסי ישראל-ירדן: גבולותיו של שלום בין ממשלות”. ד”ר בשמת יפת, אוניברסיטת אריאל.
“התפתחות יחסי ישראל-מצרים: דגם למרקם אזורי?”. ד”ר חיים קורן, לשעבר שגריר ישראל במצרים.
 11:45 – 11:15
הפסקה
 13:15 – 11:45
במקביל מושבים 3+4
מושב 3
יחסי חוץ של ישראל עם מדינות מתפתחות והאו”ם חדר 51.4.55
יו”ר ד”ר איל לוין
 “יחסי ישראל ומדינות אפריקה: מבט משותף אל העתיד”. מר גדעון בכר, ראש חטיבת אפריקה, אגף אפריקה במשרד החוץ.
 “הברית האסטרטגית בין ישראל ומדינות מרכז אסיה: מקרה הבוחן של קזחסטן”. ד”ר דינה
ליסיאננסקי, אוניברסיטת אריאל.
“ישראל והאו”ם – מסכת של יחסים מסוכנים”. ד”ר חן קרצ’ר, מנכ”ל מכון אבני.
מושב 4
תפקיד ארגונים לא ממשלתיים ביחסי החוץ של ישראל חדר 53.4.55
יו”ר מר ליאור וינטרוב סגן נשיא The Israel Project
 “מקורות העוצמה של ארגוני החברה האזרחית ותפקידם במערכת הבין לאומית”. מר איתי ראובני,
.NGOs Monitor
 “התמודדות ישראל עם פעילות ארגונים לא ממשלתיים בפורומים בין-לאומיים”. עו”ד רונן גיל-אור,
מנהל מחלקת זכויות אדם וארגונים בין לאומיים במשרד החוץ.
14:15 – 13:15
ארוחת צהריים (למוזמנים בלבד) – חדר 53.4.60
16:00 – 14:15
מושב סיכום
מושב 5
אתגרי הדיפלומטיה הישראלית ומדיניות החוץ של ישראל מן העבר אל העתיד חדר 53.4.55
יו”ר ד”ר שלמה ע. גולדמן
פרופ’ אריה קצוביץ’, האוניברסיטה העברית בירושלים.
מר נתי ברוקס, ראש לשכת משנה למנכ”ל משרד החוץ.
פרופ’ אמריטוס שמואל סנדלר, אוניברסיטת בר אילן.
Message publisher
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
Full address
רח' רמת הגולן, אריאל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added