אירוע // סדנה: האיחוד האירופי - מבניית שלום לבניית מדינה [ירושלים] 24-25.4.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8041703/

International Workshop

From the EU Peacebuilding to the EU Statebuilding:

Changes & Challenges in the Western Balkans and the Middle East

Hebrew University, April 24-25, 2018

Abba Eban Hall, Truman Building, Mount Scopus Campus

For further information, please contact: Dr. Alma Vardari, Workshop Convener

The Leonard Davis Institute for International Relations

T: 02-5882312, E: alma.vardari@mail.huji.ac.il

http://en.davis.huji.ac.il/event/international-workshop-eu-peacebuilding-eu-statebuilding

אירופה, ארץ ישראל, המזרח התיכון, ישראל (ותהליך הקמתה), פוליטיקה

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com לשאלות על תוכן ההודעה יש לפנות אל פרטי ההתקשרות המצויינים בקישורים שבגוף ההודעה.
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים אולם אבא אבן, בניין דיוויס/טרומן
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה