< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: גלגל הוא והוא עובר על הכל: עוני וצדקה בעיני חכמי ארץ-ישראל (יעל וילפנד בן שלום) 23.4.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8041603/

ערב השקה לספרה של יעל וילפנד בן שלום
גלגל הוא והוא עובר על הכל: עוני וצדקה בעיני חכמי ארץ-ישראל
בהוצאת הקיבוץ המאוחד (ספריית הילל בן חיים למדעי היהדות)
יום שני, ח באייר תשע"ח, 23 באפריל , 2018, בין השעות 18:00 – 20:00
באוניברסיטה הפתוחה

יושב-ראש
ד"ר רז מוסטיגמן

ברכות
פרופ' אופיר מינץ מנור
ד"ר מנחם בן שלום

דוברים
פרופ' יונתן בן דב
הצדק החברתי במקרא – ריסון של הון ושלטון

ד"ר רבקה ניר
צדקה בברית החדשה

ד"ר יעל וילפנד בן שלום
עוני ופטרונות? תורת הצדקה של חז"ל בין רומא למקרא

ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
https://www.publicators.com/app/dms.asp?ms_id=20715

מפרסם ההודעה
יעל וילפנד
כתובת מלאה
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה