אירוע // הרצאה: מגמות אפשריות במחקרי מינהל ציבורי (חירט בוקארט) [חיפה] 3.5.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8041208/

(Possible Trends in Public Administration Research (TBC

המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת חיפה, חיפה

בחדר הסמינרים של ביה"ס למדעי המדינה (חדר 4026)

המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית באוניברסיטת חיפה מתכבדת להזמינכם להרצאתו של

פרופ' חירט בוקארט (Geert Bouckaert)

בנושא: “(Possible Trends in Public Administration Research (TBC”

עקב הצפי למספר משתתפים רב מומלצת הרשמה מוקדמת

Short abstract:

The practice of public administration is evolving. A crucial question is how this affects our research strategies in Public Administration. This presentation will discuss a set of possible trends for Public Administration Research.

http://polisci.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=735&Itemid=359&lang=he

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com לשאלות על תוכן ההודעה יש לפנות אל פרטי ההתקשרות המצויינים בקישורים שבגוף ההודעה.
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה, בחדר הסמינרים של ביה"ס למדעי המדינה (חדר 4026)
מפה
שמירה ושיתוף