< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // לספרים: התפתחות צה"ל בשנים הראשונות (מרדכי בר-און ואחרים) [ירושלים] 30.4.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8041106/

ערב עיון לרגל צאת הספרים
כשהצבא החליף מדיו, פרקים בהתפתחות צה"ל בשנים הראשונות לאחר מלחמת העצמאות 1949-1953
מאת מרדכי בר-און
כלכלה במלחמה, קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות
עורכים מרדכי בר און, יצחק גרינברג, מאיר חזןממלחמה להתחלה חדשה

ערב עיון לרגל צאת הספרים
כשהצבא החליף מדיו, פרקים בהתפתחות צה"ל בשנים הראשונות לאחר מלחמת העצמאות 1949-1953
מאת מרדכי בר-און
כלכלה במלחמה, קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות
עורכים מרדכי בר און, יצחק גרינברג, מאיר חזן

בהוצאת יד יצחק בן צבי

יום שני, ט"ו באייר תשע"ח (30 באפריל 2018) בין השעות 20:00-18:00,
בצריף הנשיא, יד יצחק בן-צבי, רח' אבן גבירול 14 ירושלים

מר יעקב יניב, מנכ"ל ברכות
פרופ' אלון קדיש יו"ר
פרופ' מוטי גולני היסטוריון ועד(צירה מתחת ל-ע) דרכו ההיסטוריוגרפית של מורל'ה.
פרופ' יצחק גרינברג השפעת שיקולים כלכליים על היציאה למבצעי ההכרעה במלחמת העצמאות.
פרופ' בת שבע מרגלית שטרן לא על החן לבדו: נשים וצבאיות בראשית המדינה
מורלה בר-און דברי סיכום ותודה
במהלך הערב הספר יימכרו הספרים במחיר השקה.

הכניסה חופשית | בהרשמה מראש באתר act.ybz.org.il
לפרטים 02-5398855 | had@ybz.org.il

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=141&ArticleID=2872&Page=#.Wsn2C9SAAdU

מפרסם ההודעה
hum@mailinator.com
כתובת מלאה
יד בן צבי, אבן גבירול 24, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה