< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: חינוך ופוליטיקה [תל אביב] 30.4.18

Author: root

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8040706/

כנס בנושא חינוך ופוליטיקה יתקיים בתאריך 30.4.2018 במכללת לוינסקי לחינוך.

9:30-9:00 התכנסות וכיבוד קל
9:45-9:30 פתיחה ודברי ברכה
פרופ’ מיכל בלר, נשיאת מכללת לוינסקי לחינוך
מר רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב-יפו

9:55-9:45 אתנחתה מוזיקלית
האנסמבל המוזיקלי, מכללת לוינסקי לחינוך

10:55-9:55 הרצאת אורחת
The Political Classroom: Challenges and Possibilities
Prof. Diana Hess, Dean of the School of Education, University of Wisconsin-Madison

11:55-10:55 פאנל בהנחיית מר ירון לונדון
חינוך פוליטי ופוליטיקה בחינוך – מה ביניהם במציאות הישראלית?

פרופ’ מרדכי קרמניצר, האוניברסיטה העברית והמכון הישראלי לדמוקרטיה
פרופ’ מאג’ד אל חאג’, המרכז לרב-תרבותיות וחקר החינוך, אוניברסיטת חיפה
פרופ’ ענת זוהר, האוניברסיטה העברית ומכון מנדל למנהיגות חינוכית
מר אייל רם, מינהל עובדי הוראה, משרד החינוך
ד”ר עליזה בלוך, מכללת לוינסקי לחינוך

12:20-11:55 הפסקה וכיבוד קל

12:30-12:20 אתנחתה מוזיקלית
האנסמבל המוזיקלי, מכללת לוינסקי לחינוך

13:30-12:30 הרצאת אורחת
Professional Judgments within the Political Classroom
Prof. Paula McAvoy, Program Director of the Center for Ethics and Education, University of Wisconsin-Madison

14:30-13:35 דיונים מקבילים

אולם ג’: דילמה מערכתית-חינוכית
מהו תפקיד בית הספר בשיח הפוליטי?
גב’ לימור ברמן הרמס, מחוז תל אביב, משרד החינוך
ד”ר אוהד דוד, מכללת לוינסקי לחינוך

אולם ד’: דילמה פדגוגית בהכשרת מורים
מהו מקומו של החינוך הפוליטי בהכשרת מורים?
ד”ר ניר מיכאלי, אורנים המכללה האקדמית לחינוך
ד”ר תמי ראובני, מכללת לוינסקי לחינוך

אולם ה’: דילמה פוליטית-חינוכית
מה תפקידה של המדינה ברגולציה של החינוך הפוליטי בבתי הספר?
מר אדר כהן, האוניברסיטה העברית
ד”ר עידו גדעון, מכללת לוינסקי לחינוך

מרחב FLS: דילמה חברתית-תרבותית
מה ההשלכות של העידן הדיגיטלי על פוליטיזציה בחינוך?
מר אבי ורשבסקי, MindCET
ד”ר ישי מור, מכללת לוינסקי לחינוך

14:30 ארוחת צוהריים

מנחה: פרופ’ חנה עזר, מכללת לוינסקי לחינוך

https://www.levinsky.ac.il/events/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94/

Message publisher
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
Full address
מכללת לוינסקי לחינוך, רחוב שושנה פרסיץ 15, אודיטוריום המכללה
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added