אירוע // סמינר פקולטה בהוגנות במסים (שגית לוינר) [ספיר] 10.4.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8040608/

המכללה האקדמית ספיר

ביום שלישי ה, 10.4.18, 14:15-15:45, תציג ד״ר שגית לוינר את מחקרה ב״דעת קהל בהוגנות במסים״ בסמינר סגל של הפקולטה למשפטים במכללה האקדמית ספיר.
מגיבים:
– ינון ליבזון, סגן מנהל אגף בכיר, החטיבה הכלכלית, משרד מבקר המדינה
– שי אהרונוביץ, מנהל מיסוי מקרקעין, רשות המסים, נתניה

 

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com לשאלות על תוכן ההודעה יש לפנות אל פרטי ההתקשרות המצויינים בקישורים שבגוף ההודעה.
כתובת מלאה
המכללה האקדמית ספיר, מועצה אזורית שער הנגב, חדר הבשור, בניין הנהלה
מפה
שמירה ושיתוף