< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סמינר פקולטה בהוגנות במסים (שגית לוינר) [ספיר] 10.4.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8040608/

המכללה האקדמית ספיר

ביום שלישי ה, 10.4.18, 14:15-15:45, תציג ד״ר שגית לוינר את מחקרה ב״דעת קהל בהוגנות במסים״ בסמינר סגל של הפקולטה למשפטים במכללה האקדמית ספיר.
מגיבים:
– ינון ליבזון, סגן מנהל אגף בכיר, החטיבה הכלכלית, משרד מבקר המדינה
– שי אהרונוביץ, מנהל מיסוי מקרקעין, רשות המסים, נתניה

 

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
המכללה האקדמית ספיר, מועצה אזורית שער הנגב, חדר הבשור, בניין הנהלה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה