< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שריינו את התאריך // מפגש: דיון על תפקידה ותפקיד חבריה של אגודת חוקרי צבא חברה בישראל [תל אביב] 17.5.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8032807/

בשנים האחרונות התרחשו תהליכים המעלים שאלות הנוגעות למעמדה של האקדמיה ולתפקידן של אגודות פרופסיונליות, בכלל, ולזהותם ולאחריותם של חוקרי צבא-חברה, בפרט.
על רקע זה, אגודת חוקרי צבא-חברה בישראל מתכבדת להזמין את חברי האגודה וכלל הציבור לדיון ציבורי מיוחד על תפקידה ותפקיד חבריה.

בחלק הראשון יוצגו עמדות על ידי שלושה דוברים:
יו”ר- ד”ר איתמר ריקובר
פרופ’ אורנה ששון-לוי
ד”ר רפי שובלי
פרופ’ יגיל לוי
במסגרת זו יידונו השאלות הבאות:
1. מהו התפקיד הציבורי ומהי המחויבות הציבורית של חוקר יחסי צבא-חברה בישראל?
2. מהם התפקידים הציבוריים והמקצועיים של אגודת החוקרים והאם יש מתח ביניהם?
3. היש להגביל את המחקר וההוראה בקוד אתי והאם הוא ייחודי לשדה של יחסי צבא-חברה?
4. האם יש לאגודה מחויבות להביע עמדה ציבורית ואם כן באלו תחומים ותחת אלו מגבלות?
בחלק השני יתקיים דיון בין משתתפי/ות הכנס.

הדיון יתקיים ב–17 במאי 2018 בין השעות 17:00-19:00 בבית הפלמ”ח (כיתת אלון) רחוב חיים לבנון 10 בתל-אביב.

16:45-17:00 התכנסות וכיבוד קל.
17:00-18:00 הצגת עמדות על ידי הדוברים.
18:00-19:00 דיון בין משתתפי הכנס.

ההשתתפות הינה ללא עלות, מצפים לראותכם.

Message publisher
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
Full address
בית הפלמ"ח (כיתת אלון) רחוב חיים לבנון 10 בתל-אביב.
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added