< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: "במהרה בימינו..." תמורות ביחסו של הציבור הדתי-לאומי להר הבית (שרינה חן) [באר שבע] 10.4.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8032721/

המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים מתכבד להזמינכם לאירוע השקת ספרה של ד"ר שרינה חן: 'במהרה בימינו…' תמורות ביחסו של הציבור הדתי-לאומי להר הבית.
האירוע יתקיים בתאריך 10.04.2018 בין השעות 10:00-12:00, אולם אורן (כנסים א'), בניין קרייטמן (26), קריית האוניברסיטה על שם משפחת מרקוס, באר-שבע.
להלן תכנית האירוע:
10:00 התכנסות
10:15 ברכות: פרופ' חיים היימס
הנחייה: ד"ר דוד סורוצקין
חה"כ יהודה גליק
פרופ' ג'קי פלדמן
פרופ' חביבה פדיה
תגובה וסיכום: ד"ר שרינה חן
נתמך ע"י תכנית מרכזי המצוינות של הוועדה לתכנון ותקצוב והקרן הלאומית למדע (מענק מספר 1754/12)
http://in.bgu.ac.il/en/csoc/pages/events/Book%20event%20Sarina%20Chen.aspx
מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אולם אורן (כנסים א') בניין קרייטמן (26)
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה