< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: התפתחות המדע בשבעים שנותיה של מדינת ישראל [ירושלים] 25.4.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8032709/

9:45 ברכות נילי כהן, נשיאת האקדמיה
10:00 מדעי החיים
יושבת ראש: רות ארנון, נשיאת האקדמיה לשעבר,
מכון ויצמן למדע
יוסי שילה, חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב
מהפכת הגנום: כיצד להבטיח שהעושר
יהיה שמור לבעליו לטובתו?
בני גייגר, יו"ר הקרן הלאומית למדע,
מכון ויצמן למדע
קידום מחקרים ביו-רפואיים פורצי דרך
בתחום הרפואה הממוקדת בישראל
חיים רבינוביץ', האוניברסיטה העברית בירושלים
חקלאות ישראל – עבר והווה. והעתיד?
11:45 הפסקת קפה
12:00 מדעי החברה
יושב ראש: יורם בילו, חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
מנחם פיש, אוניברסיטת תל אביב
פרדוקס הציונות הפוליטית: מבט חדש על בעיית הדת והמדינה
ורד ויניצקי-סרוסי, האוניברסיטה העברית בירושלים
אנו מנציחים בזאת: זיכרון קולקטיבי
במרחב הישראלי
חקר הרציונליות בישראל
מנחם יערי, נשיא האקדמיה לשעבר,
האוניברסיטה העברית בירושלים
פתיחה
סרג'יו הרט, חבר האקדמיה, האוניברסיטה
העברית בירושלים
תורת המשחקים
מיה בר-הלל, האוניברסיטה העברית בירושלים
המהפכה ההתנהגותית במדעי החברה
13:45 הפסקת צוהריים
14:30 מדעי הרוח
יושב ראש: משה הלברטל, חבר האקדמיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים
דן מירון, האוניברסיטה העברית בירושלים
האם הספרות הישראלית היא המשך
הספרות העברית שקדמה לה?
רחל אליאור, האוניברסיטה העברית בירושלים
הקבלה כמאבקם של המובסים והנרדפים
למען מציאות חלופית של צדק, חירות
ושוויון
ישראל פינקלשטיין, חבר האקדמיה,
אוניברסיטת תל אביב
ארכיאולוגיה, מקרא והחברה הישראלית
16:15 הפסקת קפה
16:30 המדעים המדויקים
יושב ראש: דוד הראל, סגן נשיאת האקדמיה,
מכון ויצמן למדע
ארנה ברי, יזמת, המדענית הראשית של משרד
התמ"ת ומנהלת בכירה במשק
ההיסטוריה של תרומת הממשלה
להתפתחות התעשייה עתירת הידע
זאב תדמור, חבר האקדמיה, מוסד שמואל נאמן
למחקר מדיניות לאומית, הטכניון – מכון טכנולוגי
לישראל
המדע והטכנולוגיה כחלק מאסטרטגית-על
של ישראל
עירד יבנה, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
מדעי המחשב כחול-לבן

cochi@academy.ac.il אנא אשרו את השתתפותכם אצל כוכי מימרן: 02-5676240 או
חניה ציבורית ברחובות הסמוכים לאקדמיה. האירוע מצולם ומועלה לאתר האקדמיה.
מספר המקומות באולם מוגבל. הכניסה על בסיס מקום פנוי.

https://www.academy.ac.il/Index/Entry.aspx?nodeId=741&entryId=20416

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
בית האקדמיה הישראלית למדעים, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה