< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: טיפוח הקשרים הבינלאומיים במסלול האקדמי (דליה גבריאלי נורי) [ירושלים] 17.4.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8032705/

 

הרצאה מספר 3 במסגרת הסדרה: ‘הפרקטיקה של הקידום אקדמי’

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

רשות המחקר של המכללה האקדמית הדסה, ירושלים, מתכבדת להזמינכם להרצאתה של פרופ’ דליה גבריאלי נורי:

הקשרים הבינלאומיים במסלול האקדמי – איך מקדמים אותם?

-הרצאה מספר 3 במסגרת הסדרה: הפרקטיקה של המסלול האקדמי

מכתבי המלצה מחברי סגל בחו”ל הם חלק מן המסלול שלנו.
מי שהתנסה בפוסטדוקטורט או שקל קידום לדרגת מרצה בכיר מכיר את הצורך במכתבים כאלה ואת הקושי הרגשי הנלווה אליהם.
אולם הקשרים הבינלאומיים חשובים לא רק לצורך קבלת מכתבי המלצה.
שיתופי פעולה מחקריים, שיחות והיכרות עם קולגות בחו”ל – הם חלק חשוב של החיים האקדמיים.
במסגרת ההרצאה ננסה לבחון ולהבין את משמעות הקשרים הללו ונציע דרכים מעשיות לקידומם.

ההרצאה תתקיים במכללה האקדמית הדסה, רחוב הנביאים 37 ירושלים
ביום שלישי, 17 באפריל 2018, שעה 12:00
בחדר הסמינרים (מחשבים), בניין 1, קומה 4.

ההרצאה פתוחה לחברי סגל ודוקטורנטים מכל המוסדות האקדמיים.
נא לאשר הגעה: gavriely1@gmail.com

Message publisher
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
Full address
המכללה האקדמית הדסה, רח' הנביאים 37, ירושלים בניין 1, קומה 4, חדר הסמינרים (מחשבים)
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added