< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: אמת אמונה וקדושה - ערב זיכרון במלאת שנה ללכתו של ד"ר יורם יעקבסון ז"ל והשקת ספרו: אמת, אמונה וקדושה: אסופת מאמרים בקבלה וחסידות [ירושלים] 26.4.18 

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8032505/

הציבור מוזמן לערב זיכרון והשקת ספרו של ד"ר יורם יעקבסון ז"ל במלאת שנה ללכתו.
יום חמישי, י"א באייר תשע"ח 26 באפריל שעה 18:30
משכנות שאננים, ימין משה ירושלים
פתיחה:
אופיר יעקבסון, דברי זכרון בשם המשפחה
אבי אלקיים, אוניברסיטת בר-אילן
יישאו דברים:
משה אידל, האוניברסיטה העברית בירושלים
יאיר הופמן, אוניברסיטת תל-אביב
גדי שגיב, האוניברסיטה הפתוחהמנחה: רחל פרליבטר, אוניברסיטת בר-אילן
תכנית מוזיקלית:
דניאל צ'רנובסקי, פסנתרכיבוד קל

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
משכנות שאננים, ימין משה, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה