< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: התורה והקוראן / "בודד עם אלוהיו": האבות, משה ומחמד בדרך ההתבודדות במדבר [ירושלים] 8.4.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8031417/

מסורות יהודיות ואסלאמיות יחד – התורה והקוראן
סדרת הרצאות 2017–2018
התורה והקוראן / “בודד עם אלוהיו”: האבות, משה ומחמד בדרך ההתבודדות במדבר
חלק מסדרת ההרצאות
The Torah and the Quran / “Alone with His God”: The Patriarchs, Moses, and Muhammad on Their Way to Seclusion in the Desert
מרצה: הרב רוברטו ארביב.

לאורך ההיסטוריה התקיים דיאלוג פורה בין היהדות לאסלאם ונוצרו קשרים ענפים בין שתי המסורות. ואולם בעשורים האחרונים הסכסוך הלאומי בין היהודים לערבים הולך ונצבע בצבעים דתיים וההקצנה בשני הצדדים גוברת. לפיכך יש חשיבות עליונה להתחקות על השורש המשותף לשתי הדתות בניסיון לכונן ביניהן דיאלוג.

סדרת המפגשים היא ניסיון לבחון מזוויות שונות את יחסי הגומלין הספרותיים וההיסטוריים בין המסורות היהודיות והאסלאמיות, לעמוד על נקודות המפגש ביניהן וכן על הדמיון והשוני. במפגשים ייבחנו טקסטים מן התורה ומן הקוראן בהקשר היסטורי דומה ויוצעו כיווני מחשבה ואופקים חדשים להבנתם.

כל מפגש יעסוק בסוגיה מסוימת מתוך בחינת הטקסטים היהודיים והאסלאמיים העוסקים בה, לצורך דיון השוואתי וכינון שיח משותף. הקשרים ההדוקים וההשפעה ההדדית בין שתי הדתות ייבחנו בין השאר באמצעות התמקדות בדמויות היסטוריות מכוננות, באירועים מכוננים וברעיונות מרכזיים. בימים של מתח גואה בין יהודים ומוסלמים אנו מקווים לתרום ליצירת מסגרת ידע רחבה המציגה את היבטיו השונים של השיח היהודי-אסלאמי בעבר ובהווה.

https://goo.gl/RDdQgi

לפרטים נוספים:
שירה וולפנזון-ברוק
רכזת תחום תרבות ומחשבה יהודית; רכזת תחום הלימודים המתקדמים; מזכירת מערכת של “זהויות” – כתב עת לתרבות ולזהות יהודית
shirak@vanleer.org.il
02-6505251
Message publisher
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
Full address
ז'בוטינסקי 43, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added