< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: בתי כנסת ללא יהודים: המודל הקהירי (יורם מיטל) [ירושלים] 22.3.18 

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8030706/

מציאת מצרים: מסע בזמן ובמרחב
סדרת הרצאות
בעריכת פרופ’ יורם מיטל, פרופ’ ירחמיאל כהן ופרופ’ אמנון רז-קרקוצקיןבתי כנסת ללא יהודים: המודל הקהירי
Synagogues without Jews: The Cairo Model
מרצה: פרופ’ יורם מיטל
“שכונת התקווה, קהיר” – קטעי שירה מדוברת
סיגלית בנאי
סדרת ההרצאות מטעם מרכז דעת המקום ומכון ון ליר תתמקד השנה במצרים המודרנית, והקהל מוזמן להצטרף למסע מרתק אל ארץ הנילוס. בסדרה ישתתפו חוקרים וחוקרות ממגוון מוסדות אקדמיים, מהם בעלי מוניטין ומהם הנמצאים בראשית דרכם, ויציגו בה את פירות מחקריהם.
ההרצאות יעסקו במגוון רחב של נושאים והתפתחויות: נתחקה על כינונה של מצרים המודרנית ונתוודע לפסיפס החברתי העשיר שלה; כמו כן נבחן מקרוב את הקהילה היהודית ששגשגה במצרים, בכלל זה הבורגנות היהודית, נדון בגילוי “גניזת קהיר” ובהשלכותיו, ונעמוד על דיוקנה של העדה הקראית. כמה מן ההרצאות יציגו את העשייה התרבותית במצרים, ויתמקדו בתחומי הספרות, המוזיקה והקולנוע. בתוך כך נאזין לאֻם כלת’ום, “קולה של מצרים”, ונלמד על תרומתה החשובה לפיתוח הרגש הלאומי.
נחתום את הסדרה במבט מחודש על בתי הכנסת בקהיר ובסקירה של פרויקט שימורם שמתנהל עתה, ולסיום נפגוש אמנית ישראלית המשלבת בעבודתה אלמנטים מהעולם התרבותי המצרי.https://goo.gl/wCPqgo
Message publisher
hum@mailinator.com
Full address
ז'בוטינסקי 43, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added