< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ההרצאה השנתית של הקתדרה ע"ש בראון לתולדות היהודים בגרמניה: כריסטיאן וילהלם פון דוהם כמשפטן (שטפן וונדהורסט) [רמת גן] 21.3.18 

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8022501/

ההרצאה תינתן במסגרת ההרצאה השנתית של הקתדרה ע"ש בראון לתולדות היהודים בגרמניה בראשות פרופ' שמואל פיינר
הפקולטה למדעי היהדות
המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש קושיצקי
הסמינר המחלקתי ע"ש יהושע קניאל
הקתדרה ע"ש בראון
לתולדות היהודים בגרמניה
מתכבדים להזמינך
להרצאה השנתית של הקתדרה
Dr. Stephan Wendehorst
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת וינה
ירצה על הנושא:
Christian Wilhelm von Dohm as a Lawyer
מנחה:
פרופ' שמואל פיינר
ראש הקתדרה
ההרצאה תתקיים
ביום רביעי, ה' בניסן תשע"ח, 21 במרץ 2018, בשעה 12:00
באולם בק, בנין יהדות (410), קומת קרקע, אוניברסיטת בר-אילן
התכנסות וכיבוד קל מהשעה 11:30
מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר-אילן, בניין יהדות 410, אולם בק 
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה