< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שריינו את התאריך // סמינר: מאבקם של עולי תימן שהתיישבו בחלסה בימי העלייה הגדולה: סוכנותיות (agency) נחושה? ומה ניתן ללמוד מפרשה זו (אמיר גולדשטיין) [ירושלים] 27.3.18 

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8022221/

הנכם מוזמנים להשתתף במפגש סמינר החוקרים
של המרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה ע"ש עובדיה בן שלום

ד"ר אמיר גולדשטיין
המכללה האקדמית תל חי
ישוחח בנושא
" מאבקם של עולי תימן שהתיישבו בחלסה בימי העלייה הגדולה: סוכנותיות (agency) נחושה? ומה ניתן ללמוד מפרשה זו"

מנחת הדיון: פרופ' בת-ציון עראקי קלורמן, ראשת המרכז

המפגש יתקיים ביום שלישי י"א בניסן, 27.3.2018

בין השעות: 11:30 – 13:30

במכון בן צבי, רחוב אבן גבירול 14, ירושלים

אנא כתבו לנו אם בכוונתכם להגיע על מנת שנוכל להיערך בהתאם
נשמח לראותכם

תום פוגל

המרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה ע"ש עובדיה בן שלום

מפרסם ההודעה
hum@mailinator.com
כתובת מלאה
אבן גבירול 24
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה