< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאות: "לכוון לנקודה המתוקה של מחלות אנושיות" (ורד פדלר-קראווני) "מבוך המראות - סוכנים חברתיים סמויים בנפש האדם" (שלומית ידלין-גדות) (סדרת הרצאות בינתחומיות רפואה מפגש 6) [תל אביב] 27.2.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8021811/

מדע הרפואה ומדעי הרוח חולקים עניין משותף – האדם. ההבדל הבסיסי והמהותי הוא באופני החקירה, ואלו מובילים לעיתים למסקנות שונות, ולעיתים לדומות. בסדרת ההרצאות נבחן כיצד שני התחומים מתמודדים עם סוגיות ובעיות מסויימות, האם המסקנות דומות, וכיצד השוני יכול לתרום לתוצאות מחקר עשירות יותר, יעילות יותר ומדוייקות יותר.

ההרצאות התקיימו בסמסטר א תשע"ח (2017-8) מדי יום שלישי האחרון בחודש בשעות 10:00-11:30, באולם יגלום שבבניין הסנאט, אוניברסיטת תל אביב. לפני כל הרצאה מוגש כיבוד קל בחסות Biomed@TAU Research Hubs.
ההרצאות מתקיימות בשפה העברית, אלא אם כן צויין אחרת.
הכניסה חופשית.

הציבור מוזמן למפגש השישי והאחרון בסידרה. המפגש מתקיים בשעות 10:00-11:30, באולם יגלום שבבניין הסנאט, אוניברסיטת תל אביב. לפני ההרצאה (9:30-10:00) יוגש כיבוד קל בחסות Biomed@TAU Research Hubs. ההרצאות יתקיימו בשפה העברית.
הכניסה חופשית.
ההרצאות במפגש:
ד"ר ורד פדלר-קראווני, "לכוון לנקודה המתוקה של מחלות אנושיות"
ד"ר שלומית ידלין-גדות, "מבוך המראות – סוכנים חברתיים סמויים בנפש האדם"

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
בניין הסנאט, אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה