< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שריינו את התאריך // כנס: כלכלה משתפת [ראשון לציון] דדליין=26.3.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8020254/

שלום רב,

מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה מתכבד להזמינכם ולהזמינכן לכנס כלכלה משתפת, אשר יתקיים ביום 26.03.2018 במכללה למינהל.

לתכנית הכנס והרשמה:

https://www.colman.ac.il/node/9758

מצפים לראותכם ולראותכן!בברכה,
צוות מרכז חת
מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה