< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון לספר: איך להסביר התנהגות - סקירה בקורתית וגישה חדשה (סאם רקובר) [חיפה] 9.4.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8012520-2/

ערב השקה להופעת ספרי החדש:

Sam S. Rakover "How to explain behavior: A critical review and new approach

פרופ' סם רקובר

פרופ' במחלקה לפסיכולוגיה אוניב. חיפה

rakover@psy.haifa.ac.il 

04-8253577

מפרסם ההודעה
מערכת רשת מדעי הרוח והחברה. לעשיית מנוי לרשת, לחצו כאן - https://goo.gl/wqRmyg
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה