< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: עשיית שימוש בזרע ובביצית של נפטרים והשקת הספר "קביעת הורות משפטית בהסכמה בישראל" (יחזקאל מרגלית) [נתניה] 2.4.24

Message URL: https://www.hum-il.com/message/4032700/

ערב עיון בנושא: עשיית שימוש בזרע ובביצית של נפטרים והשקת ספרו של עו”ד פרופ’ יחזקאל מרגלית, בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית נתניה

קביעת הורות משפטית בהסכמה בישראל

הספר הוא השני המתפרסם בישראל, ואחד החלוצים בעולם, העוסק בתפר שבין דיני המשפחה ודיני החוזים בכל הנוגע לקביעת הורות משפטית בהסכמה. במוקד הספר עומדת התשתית התיאורטית והפרקטית של הממשק שבין דיני משפחה ובין דיני חוזים על בסיס האני מאמין המחקרי של המחבר – קביעת הורות משפטית בהסכמה – על יישומיו בסוגיות שונות ומגוונות במשפט הישראלי.

מרכז אקדמי:
עו”ד שמעון חסקי, יו”ר (משותף) פורום משפחה בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין ביאזי חסקי

תאריך 2.4.2024 | יום שלישי | 16:00 | אולם תשובה, המכללה האקדמית נתניה
16:00-16:15
התכנסות וכיבוד קל

16:15-16:30
דברי ברכה
עו”ד רומי קנבל, יו”ר מחוז מרכז
פרופ’ רועי גילבר, דיקן בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית נתניה

16:30-17:45
מושב ראשון בנושא השקת הספר
יו”ר: עו”ד שמעון חסקי, יו”ר (משותף) פורום משפחה בלשכת עורכי הדין, משרד עו”ד ביאזי חסקי
פרופ’ נילי כהן
כב’ השופטת איריס אילוטוביץ’-סגל
פרופ’ איילת בלכר-פריגת

17:45-18:00
הפסקה

18:00-19:15
מושב שני בנושא עשיית שימוש בגמטות של נפטרים
יו”ר: עו”ד רומי קנבל, יו”ר מחוז מרכז
כב’ השופט צבי ויצמן
עו”ד יהודית מייזלס
פרופ’ יחזקאל מרגלית

19:15-19:30
תגובה ומילות סיכום – פרופ’ ישראל גילת

https://www.netanya.ac.il/events/%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9-%d7%91%d7%96%d7%a8%d7%a2-%d7%95%d7%91%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%a0%d7%a4%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%95/

Message publisher
יחזקאל מרגלית hzimar@ono.ac.il
Full address
המכללה האקדמית נתניה
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added