< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: אדריכל בקיבוץ (ויטוריו קורינלדי, מיכאל יעקובסון) [תל אביב] 9.2.24

Message URL: https://www.hum-il.com/message/4020405/

אדריכל בקיבוץ – ויטוריו קורינלדי
עורך: מיכאל יעקובסון
גישתו התכנונית-עיצובית של האדריכל ויטוריו קורינלדי, ששורשיה באדריכלות הברזילאית, הקנתה לו מעמד ייחודי בין עמיתיו הישראלים, שעל־פי־רוב התחנכו בטכניון בחיפה, או במוסדות אירופיים. בבחירתו לעזוב את ברזיל, להגר לישראל ולהצטרף לקיבוץ ברור־חיל קבע לא רק את מסלול חייו האישי אלא גם את זה המקצועי.
את סיפור חייו מביא קורינלדי בספר זה, החל מילדותו באיטליה בה נולד ב-1931 בצל הפשיזם, העקירה והבריחה של משפחתו לברזיל שם בגר, התחנך והשכיל ועד להגירה לישראל, ההצטרפות לקיבוץ ולחיים השיתופיים. לצד אלה מתוארת פעילותו רבת-שנים במחלקה לתכנון של התנועה. בלב הספר מוצג מגוון נבחר מעבודותיו ברחבי הארץ, במשך השנים, עד לעזיבתו את הקיבוץ. את הספר מלווים קרוב ל־350 רישומים של העבודות שתכנן קורינלדי, כמו גם תצלומים ומסמכים היסטוריים ועכשוויים.
גישתו של קורינלדי לאורך דרכו המקצועית היתה לגבש מרכז מובהק לקיבוץ המתוכנן כיחידה אורבנית. את המבנים, בשונה מעמיתיו בוגרי הטכניון בישראל, תכנן בהתאם לגישה שאותה למד ממוריו בסאו פאולו, כזו המציגה פתרון פונקציונלי, תוך הענקת תשומת לב לפתרון ההנדסי המודגש בפתרון העיצובי-חזותי של המבנה. הדוגמה המרשימה ביותר לגישה זו באה לידי ביטוי בחדר האוכל שתכנן בקיבוץ נחל עוז, בו עמודי וקורות הבניין הופכים לאלמנט עיצובי חזותי המעניק לבניין את זהותו הייחודית.
הספר אדריכל בקיבוץ בעריכתו של האדריכל וחוקר האדריכלות מיכאל יעקובסון, רואה אור בעיצומם של ימי מלחמה ומשבר, שהיקף נזקיהם עדיין נאמד. לא ברור אף מה עלה בגורלם של אותם מבנים שתכנן קורינלדי ביישובים שהותקפו. יהיה זה תיעוד של החיים שהיו.
צילום עכשווי: איתי איילון
עיצוב, עימוד והפקה: אילה בניהו
406 עמ’ עם צילומים, כריכה קשה
אסיה אדריכלות

בית אריאלה, ת”א, 9.2.24, 12:30-1:30

http://tinyurl.com/kibbutz-architect

 

Message publisher
ברנרדו (דב) וינר dov.winer@gmail.com
Full address
בית אריאלה, ש"ד שאול המלך, ת"א
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added