< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // סדנה: מועד נוסף לאור הביקוש לסדנת ניתוח איכותני באמצעות תוכנת אטלס (מתחילים) (אולז'ן גולדשטיין) [מופ"ת / מקוון] 4.3.24

Message URL: https://www.hum-il.com/message/4020502/

לאור הביקוש לסדנת ניתוח איכותני באמצעות תוכנת אטלס (מתחילים), פתחנו מועד נוסף
מנחה: ד”ר אולז’ן גולדשטיין
הסדנה תתקיים אונליין בזום, ביום שני, 4 במרץ 2024, בשעות: 10:00 – 14:30
תקציר
תוכנת אטלס מאפשרת ארגון יעיל של מסמכים, ניהול תהליך של קידוד התכנים ברמות שונות, קידוד אוטומטי, הוצאת תוצאות הניתוח על פי שאילתות, מיפוי ויזואלי של תוצאות הניתוח ועוד. בסדנה יכירו המשתתפים את תוכנת אטלס לניתוח איכותני, ויתנסו בניתוח תוכן ברמה טקסטואלית וברמה מושגית.
מטרות
להכיר ניתוח איכותני של מסמכים ברמה טקסטואלית ומושגית ולהתנסות בו.
נושאי הסדנה
היכרות עם הקונספציה, המושגים והאפשרויות של תוכנת אטלס.
הפעלת התוכנה, רכיבי הממשק, הכנת מסמכים ושילובם בתוכנה.
ניתוח תוכן ברמה טקסטואלית: הגדרת יחידות תוכן, קידוד פתוח של ציטוטים.
הפקת דוחות שונים של ניתוח, שאילתות, אפשרויות חיפוש וקידוד אוטומטי.
קבוצות הקודים והמסמכים, מזכרים.
ניתוח ברמה מושגית, יצירת קשרים בין הקודים, קטגוריות-על ומפת מושגים.
קהל היעד
הסדנה מיועדת לחוקרים המעוניינים במחקר איכותני.
מבנה הסדנה
הסדנה תתקיים מרחוק ב-Zoom. היא תכלול הנחיות לשימוש באטלס, ודיון בדרכים לייעול של הניתוח ובשימושיה לצורכי אמינות הניתוח. משתתפי הסדנה יעבדו במחשב האישי שלהם, שהתוכנה מותקנת בו. כדי להוריד את גרסת הניסוי יש להיכנס לכתובת https://atlasti.com/free-trial-version . יש להירשם לאתר ולאשר את ההרשמה באמצעות תגובה להודעת דוא”ל. גרסת הניסוי מאפשרת לבצע את כל הפעולות, אך השימוש החופשי בה מוגבל לכמה ימים (5 ימים במהלך 90 יום, מיום ההתקנה), ולמספר מסוים של מסמכים, קודים וציטוטים. אם ברצונכם להתנסות בגרסת הניסוי לפני הסדנה, עליכם להשאיר לפחות יומיים לעבודה בה במסגרת הסדנה עצמה. למשתמשי MAC מומלץ להיעזר בפלטפורמה PC מותקנת במחשב.

מיקום: הסדנה: תתקיים בזום; קישור יישלח ללומדים סמוך למועד.
מחיר: 250 ₪
להרשמה אונליין: https://store.macam.ac.il/store/rashut/10987/
להרשמה טלפונית במנהל לומדים: 03-6901426/401 או במייל mlomdim@macam.ac.il

4.3.24, 14:30-10:005

https://store.macam.ac.il/store/rashut/10987/

 (מופתתשפד)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added