< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שיחה: ריבוי דעות וחופש ביטוי בזמן מלחמה – בין תקשורת לפוליטיקה (נעמי חזן, ענת סרגוסי) (סדרת זמן מלחמה) [ון ליר / זמין ברשת]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3121621/

זמן מלחמה: סדרת שיחות עלינו ועל המצב

פרופ’ נעמי חזן משוחחת עם ענת סרגוסטי

חברת הכנסת לשעבר פרופ’ נעמי חזן משוחחת עם העיתונאית ענת סרגוסטי על החיוניות של ריבוי דעות במרחב הציבורי ועל הפגיעה בחופש הביטוי. במישור הפוליטי אנחנו רואים המשך של התהליכים המתרחשים בשנה האחרונה של צמצום ופגיעה של ממש בחופש להביע דעות שאינן תואמות את עמדות הממשלה הנוכחית, ומצב המלחמה אף מחריף את הפגיעה הזאת.

במישור התקשורתי קרו כמה דברים. סביב אירועי 7 באוקטובר היה לתקשורת תפקיד חיוני והכרחי בהעברת מידע, ובעצם היא מילאה את מקומן של סמכויות המדינה. אך מאז פרוץ המלחמה התקשורת משדרת ללא ביקורת את עמדת הצבא ודובר צה”ל ואינה חושפת לציבור בישראל את מה שקורה בעזה. בתקשורת ובציבור פועלים גם צנזורה עצמית וגם חשש פוליטי, אך היעדר המידע והשתקת הדעות השונות פוגעים באפשרות להתפתחות והתחדשות פוליטית הנגזרת מחופש דעות ומשיח ציבורי פתוח.

אלה ימים קשים למחשבה. אנחנו מוצפים ברגשות של עצב ושיברון לב, של פחד וזעם, של ייאוש וצימאון לתקווה. לצד אלה אנו חווים גם רגשות של חמלה, של גבורה ושל סולידריות אנושית החוצה מחנות פוליטיים ולפעמים גם חוצה עמים – ברית המאפשרת לאחרים ברחבי העולם להזדהות עם הכאב שלנו, ולנו לגלות אמפתיה לכאב של אחרים.
אלה ימים קשים לדיבור סדור ולמחשבה, ולמרות זאת, ואולי דווקא בדיוק מהסיבה הזו, יש לרבים מאיתנו צורך לדבר ולעשות קצת סדר, לחפש בתוך הערפל קצת בהירות מחשבתית.
אנחנו יושבים לדבר מתוך הבנה שהמילים שיש לנו כרגע לא מספקות, ולא תמיד מדויקות, אבל גם מתוך הכרה בצורך לדבר ובחובה שלנו כאנשי מילים לחלוק את המחשבות שלנו.

בהשתתפות

פרופ’ נעמי חזן, ח”כ לשעבר ופרופ’ אמריטה למדע המדינה באוניברסיטה העברית

ענת סרגוסטי, עיתונאית, מנהלת תחום חופש העיתונות בארגון העיתונאים בישראל

קישור לאירוע

להרצאות המצולמות בסדרה > https://tinyurl.com/bdd9p569

למאמר המרכז את השיחות > https://www.vanleer.org.il/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%a0%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%97/

* (וןליר-זמןמלחמה)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added