< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שיחה: משפט הלחימה ולוחמה משפטית (ארנה בן-נפתלי, איתן דיאמונד) (סדרת זמן מלחמה) [ון ליר / זמין ברשת]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3121616/

זמן מלחמה: סדרת שיחות עלינו ועל המצב

פרופ’ ארנה בן-נפתלי משוחחת עם ד”ר איתן דיאמונד

השיחה מבהירה תחילה את שני מושגי התשתית של הדיון: “דיני מלחמה / דין הומניטרי” (משפט) ו”לוחמה משפטית” – lawfare (לגיטימציה). על התשתית הזאת נכנסת השיחה עם ד”ר איתן דיאמונד לשדה המוקשים הדיסקורסיבי בשעה שהיא מבקשת להשיב על כמה שאלות, למשל: מדוע כשהתותחים רועמים, המשפט לא רק שאינו שותק אלא אף מדבר בריבוי קולות? מה הם פשעי מלחמה; פשעים נגד האנושות ופשע הג’נוסייד? האם הם התבצעו ב-7 באוקטובר והאם הם מתבצעים בסבב האלימות הנוכחי בעזה?

אלה ימים קשים למחשבה. אנחנו מוצפים ברגשות של עצב ושיברון לב, של פחד וזעם, של ייאוש וצימאון לתקווה. לצד אלה אנו חווים גם רגשות של חמלה, של גבורה ושל סולידריות אנושית החוצה מחנות פוליטיים ולפעמים גם חוצה עמים – ברית המאפשרת לאחרים ברחבי העולם להזדהות עם הכאב שלנו, ולנו לגלות אמפתיה לכאב של אחרים.
אלה ימים קשים לדיבור סדור ולמחשבה, ולמרות זאת, ואולי דווקא בדיוק מהסיבה הזו, יש לרבים מאיתנו צורך לדבר ולעשות קצת סדר, לחפש בתוך הערפל קצת בהירות מחשבתית.
אנחנו יושבים לדבר מתוך הבנה שהמילים שיש לנו כרגע לא מספקות, ולא תמיד מדויקות, אבל גם מתוך הכרה בצורך לדבר ובחובה שלנו כאנשי מילים לחלוק את המחשבות שלנו.

בהשתתפות

פרופ’ אורנה בן-נפתלי, הפקולטה למשפטים, המכללה למנהל, ומכון ון ליר בירושלים

ד”ר איתן דיאמונד, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

קישור לאירוע

להרצאות המצולמות בסדרה > https://tinyurl.com/bdd9p569

למאמר המרכז את השיחות > https://www.vanleer.org.il/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%a0%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%97/

* (וןליר-זמןמלחמה)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added