< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שיחה: איך למצוא מילים: על ספרות בעת מלחמה (טפט הכהן-ביק, בכל סרלואי) (סדרת זמן מלחמה) [ון ליר / זמין ברשת]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3121613/

זמן מלחמה: סדרת שיחות עלינו ועל המצב

ד”ר טפת הכהן-ביק משוחחת עם בכל סרלואי

“תפקידה של הספרות בזמן שלום ובעת מלחמה הוא להגיד אמת ולדובב את המעמקים”, אומרת המשוררת בכל סרלואי. ד”ר טפת הכהן-ביק משוחחת עם בכל סרלואי על הקושי למצוא מילים מאז 7 באוקטובר, אך גם על תחושת הדחיפות ועל תפקידו של המשורר בזמן מלחמה. השיחה עוסקת בפער בין הקצב האיטי של הספרות לבין הקצב המהיר של המלחמה, ונוגעת בקינה כצורה ספרותית בעלת ערך דתי ופואטי. הדוברות שואלות איך אפשר לכתוב את האבל ואם הספרות מציעה לנו רק נחמה או גם שפה פוליטית אחרת.

אלה ימים קשים למחשבה. אנחנו מוצפים ברגשות של עצב ושיברון לב, של פחד וזעם, של ייאוש וצימאון לתקווה. לצד אלה אנו חווים גם רגשות של חמלה, של גבורה ושל סולידריות אנושית החוצה מחנות פוליטיים ולפעמים גם חוצה עמים – ברית המאפשרת לאחרים ברחבי העולם להזדהות עם הכאב שלנו, ולנו לגלות אמפתיה לכאב של אחרים.
אלה ימים קשים לדיבור סדור ולמחשבה, ולמרות זאת, ואולי דווקא בדיוק מהסיבה הזו, יש לרבים מאיתנו צורך לדבר ולעשות קצת סדר, לחפש בתוך הערפל קצת בהירות מחשבתית.
אנחנו יושבים לדבר מתוך הבנה שהמילים שיש לנו כרגע לא מספקות, ולא תמיד מדויקות, אבל גם מתוך הכרה בצורך לדבר ובחובה שלנו כאנשי מילים לחלוק את המחשבות שלנו.

בהשתתפות
ד”ר טפת הכהן-ביק, חוקרת אורחת ב- NYU וב-CUNY
בכל סרלואי, מורה, משוררת ומבקרת ספרות. כלת פרס עמיחי לשירה לשנת 2022

קישור לאירוע

להרצאות המצולמות בסדרה > https://tinyurl.com/bdd9p569

למאמר המרכז את השיחות > https://www.vanleer.org.il/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%a0%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%97/

* (וןליר-זמןמלחמה)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added