< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שיחה: על שיח החזרה היהודית לעזה (דותן הלוי, קובי בורנשטיין) (סדרת זמן מלחמה) [ון ליר / זמין ברשת]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3121612/

זמן מלחמה: סדרת שיחות עלינו ועל המצב

ד״ר דותן הלוי משוחח עם הרב קובי בורנשטיין

מה יישאר מרצועת עזה אחרי המלחמה ומה יהיו היחסים בין ישראל לעזה ביום שאחרי? אנחנו עומדים בצומת דרכים ביחסים בין מדינת ישראל לרצועת עזה. ד”ר דותן הלוי, היסטוריון החוקר את עזה, משוחח עם הרב קובי בורנשטיין, ממרכז מורשת גוש קטיף, על עתידה של עזה ועל שאלת ההתיישבות היהודית בה. לעומת בורנשטיין, שסובר כי התיישבות יהודית ברצועת עזה היא מטרה וחזון ראוי שיש לשאוף לממשו מתוך הסכמה לאומית רחבה, עבור הלוי מדובר בפעולה שאין לה בסיס היסטורי או מוסרי והיא חלק מהאסון הפוליטי שאנחנו מצויים בו עכשיו.

אלה ימים קשים למחשבה. אנחנו מוצפים ברגשות של עצב ושיברון לב, של פחד וזעם, של ייאוש וצימאון לתקווה. לצד אלה אנו חווים גם רגשות של חמלה, של גבורה ושל סולידריות אנושית החוצה מחנות פוליטיים ולפעמים גם חוצה עמים – ברית המאפשרת לאחרים ברחבי העולם להזדהות עם הכאב שלנו, ולנו לגלות אמפתיה לכאב של אחרים.
אלה ימים קשים לדיבור סדור ולמחשבה, ולמרות זאת, ואולי דווקא בדיוק מהסיבה הזו, יש לרבים מאיתנו צורך לדבר ולעשות קצת סדר, לחפש בתוך הערפל קצת בהירות מחשבתית.
אנחנו יושבים לדבר מתוך הבנה שהמילים שיש לנו כרגע לא מספקות, ולא תמיד מדויקות, אבל גם מתוך הכרה בצורך לדבר ובחובה שלנו כאנשי מילים לחלוק את המחשבות שלנו.

בהשתתפות
ד”ר דותן הלוי, עמית באקדמיה ע”ש פולונסקי, מכון ון ליר בירושלים
הרב קובי בורנשטיין, מנהל התוכן במרכז מורשת גוש קטיף

קישור לאירוע

להרצאות המצולמות בסדרה > https://tinyurl.com/bdd9p569

למאמר המרכז את השיחות > https://www.vanleer.org.il/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%a0%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%97/

* (וןליר-זמןמלחמה)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added