< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: מפגש הפורום להיסטוריה סביבתית - התיישבות הערבית והסביבה הטבעית: דרמה של שינוי (רועי מרום, מירי שפר-מוסנזון) [אונ ת"א / ת"א] 18.12.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3121221/

ההתיישבות הערבית והסביבה הטבעית: דרמה של שינויים
מרצה: ד”ר רועי מרום (עמית דן דוד, אוניברסיטת תל-אביב)
מגיבה: פרופ’ מירי שפר-מוסנזון (החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל-אביב)

מפגשי הפורום להיסטוריה סביבתית לשנה זו נבקש לחרוג ממנהגנו ולהרחיב את הדיון מהיכרות עם מחקר בודד לסוגיות עקרוניות, תמטיות ומתודולוגיות.

המפגש הראשון שייערך ביום ב’, ,18/12/2023 בין השעות ,18:00-16:00 בחדר סמינרים 449 בפקולטה למדעי-הרוח באוניברסיטת תל-אביב, יוקדש לדיון שעד כה נפקד באופן יחסי מהעיסוק בהיסטוריה הסביבתית בישראל: יחסי הגומלין בין ההתיישבות הערבית לבין הסביבה הטבעית.

החלק הראשון של המפגש יוקדש לדיון בנושא זה באמצעות מחקרו של רועי מרום, העוסק ביער השרון הגדול  (בערבית: אל-ע’אבה), ובאופן בו תושבי הארץ התמודדו בהצלחה עם מגבלות הסביבה הטבעית, הסתגלו אליהן והצליחו ליישב ולפתח מגוון תצורות נוף כגון גבעות והרים, חולות נודדים, ביצות ויערות לטובתם, תוך חילול תמורות ארוכות טווח ובלתי הפיכות בנוף. במחקר, תולדותיו של יער השרון, אשר כיסה אזורים נרחבים ובהם אף שטחה של אוניברסיטת תל-אביב, הפכו לזירה להצגת פרדיגמות ותפיסות אידיאולוגיות שונות בהתפתחות הנוף בארץ. במהלך הדיון נדון במעמד המשפטי של היער בדיני הקרקעות העות’מאניים וכיצד תמורות במעמד זה הובילו לתמורות ביער כולל בירואו. בנוסף, יוצגו מספר טקסטים בתולדות המחקר אודות היער ונעזר בהם כדי לבחון וללבן שאלות יסוד של מתודולוגיה, מקורות ופרדיגמות מחקר בחקר יחסי האוכלוסייה הערבית עם הסביבה.

בחלקו השני של המפגש נבקש לקיים דיון פתוח במתכונת שולחן עגול, שעיקרו דיון בשאלות מתודולוגיות עקרוניות. השאלה בה נתמקד הפעם תעסוק בקשרים בין מקורות המחקר ובין מושאי המחקר, בהתייחסות לנקודות המבט של החברה הנחקרת לעומת מקורות חיצוניים לה, הן של צופים והן של מעורבים אחרים (דוגמת שלטון חיצוני, חברות שכנות או דומות וכד’). נבקש לבחון את היתרון של כל פרספקטיבה וכיצד מגשרים על הפערים ביניהן; כיצד מתמודדים עם מיעוט חומרים ארכיוניים המציגים מבט פנימי וכיצד ממשיגים נוף דומם בסביבה הטבעית בראי עולם המושגים של החברה הנחקרת, וזאת תוך התמודדות עם הקושי העולה מיצירת זיקות בין שינויים אלה לתמורות חברתיות, תרבותיות, דמוגרפיות, פוליטיות וכלכליות, שמומשגות לרוב בעולם המושגים של החוקרות/ים.

הצלחתו של דיון מסוג זה תלויה בנו. אנו מזמינים את כולנו להגיע מוכנות/ים – ולהיות מעורבות/ים.

https://forms.gle/jYQQr3M4nsnf3SG88

Message publisher
ענת קדרון kidrone@gmail.com
Full address
מכון ברג, אוניברסיטת תל אביב. המפגש ייערך בחדר סמינרים 449 בבניין גילמן, הפקולטה למדעי-הרוח באוניברסיטת תל-אביב
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added