< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שיחה: ריבונות מפוצלת: בין מלחמה פשיעה וטרור (שאול סתר, אילת מעוז) (סדרת זמן מלחמה) [ון ליר / זמין ברשת]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3120412/

זמן מלחמה: סדרת שיחות עלינו ועל המצב

ד”ר שאול סתר משוחח עם ד”ר אילת מעוז

באוקטובר 2023 התערערה ריבונות המדינה, שהפקירה את ביטחון אזרחיה ולאחר מכן לא סיפקה להם שירותים חיוניים. אבל ייתכן שאנחנו חושבים על ריבונות בצורה טוטלית, ואילו היום היא מופיעה בצורה מפוצלת, כשהיא מאצילה סמכויות לקבלני משנה שונים. שוחחנו על היחסים בין מדינת ישראל לחמאס, לארגוני הפשיעה בחברה הערבית, לכוחות השמרניים בפוליטיקה הפלסטינית, למתנחלים בשטחים ולארגוני החברה האזרחית, ותהינו על הקשר בין ריבונות לאלימות.

אלה ימים קשים למחשבה. אנחנו מוצפים ברגשות של עצב ושיברון לב, של פחד וזעם, של ייאוש וצימאון לתקווה. לצד אלה אנו חווים גם רגשות של חמלה, של גבורה ושל סולידריות אנושית החוצה מחנות פוליטיים ולפעמים גם חוצה עמים – ברית המאפשרת לאחרים ברחבי העולם להזדהות עם הכאב שלנו, ולנו לגלות אמפתיה לכאב של אחרים.
אלה ימים קשים לדיבור סדור ולמחשבה, ולמרות זאת, ואולי דווקא בדיוק מהסיבה הזו, יש לרבים מאיתנו צורך לדבר ולעשות קצת סדר, לחפש בתוך הערפל קצת בהירות מחשבתית.
אנחנו יושבים לדבר מתוך הבנה שהמילים שיש לנו כרגע לא מספקות, ולא תמיד מדויקות, אבל גם מתוך הכרה בצורך לדבר ובחובה שלנו כאנשי מילים לחלוק את המחשבות שלנו.

בהשתתפות

ד”ר שאול סתר, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים; מכון ון ליר בירושלים
ד”ר אילת מעוז, עמיתה בתוכנית עמיתי מרטין בובר, האוניברסיטה העברית בירושלים

קישור לאירוע

להרצאות המצולמות בסדרה > https://tinyurl.com/bdd9p569

* (וןליר-זמןמלחמה)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added