< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שיחה: על אנטישמיות ושנאות אחרות (כרמה בן יוחנן, סיוון בסקין) (סדרת זמן מלחמה) [ון ליר / זמין ברשת]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3120404/

זמן מלחמה: סדרת שיחות עלינו ועל המצב

ד”ר כרמה בן יוחנן משוחחת עם סיוון בסקין

מה משמעותם ההיסטורית והמוסרית של אירועי 7 באוקטובר? איך מחזיקים יחד אפשרויות מרובות ולעיתים סותרות להבין ולהמשיג את מה שקרה? המשבר הפוליטי, המחדל הצבאי, האנטישמיות הגואה בעולם, התפרצות הרוע, שאלת הכיבוש והאופק המדיני – כל אחד מהמרכיבים הללו מייצר סיפור אחר על המלחמה וקורא לנו להתמודדות אחרת עם המצב. החברה שלנו נתבעת לתהליכים אינטלקטואליים ורגשיים מורכבים מאוד, שקשה לעמוד בהם בלי לסגת לחבילות מוכנות מראש של רעיונות והזדהויות פוליטיות. ולמרות זאת, האפשרות לדבר על כל הדברים הללו יחד חיונית כדי לחשוב מחדש ולהתגבש מבחינה מוסרית ותרבותית אל מול המשבר.

אלה ימים קשים למחשבה. אנחנו מוצפים ברגשות של עצב ושיברון לב, של פחד וזעם, של ייאוש וצימאון לתקווה. לצד אלה אנו חווים גם רגשות של חמלה, של גבורה ושל סולידריות אנושית החוצה מחנות פוליטיים ולפעמים גם חוצה עמים – ברית המאפשרת לאחרים ברחבי העולם להזדהות עם הכאב שלנו, ולנו לגלות אמפתיה לכאב של אחרים.
אלה ימים קשים לדיבור סדור ולמחשבה, ולמרות זאת, ואולי דווקא בדיוק מהסיבה הזו, יש לרבים מאיתנו צורך לדבר ולעשות קצת סדר, לחפש בתוך הערפל קצת בהירות מחשבתית.
אנחנו יושבים לדבר מתוך הבנה שהמילים שיש לנו כרגע לא מספקות, ולא תמיד מדויקות, אבל גם מתוך הכרה בצורך לדבר ובחובה שלנו כאנשי מילים לחלוק את המחשבות שלנו.

בהשתתפות

ד”ר כרמה בן יוחנן, החוג למדע הדתות, האוניברסיטה העברית בירושלים
סיוון בסקין, משוררת ומתרגמת

קישור לאירוע

להרצאות המצולמות בסדרה > https://tinyurl.com/bdd9p569

* (וןליר-זמןמלחמה)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added