< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שיחה: על חיים משותפים ומצב השמאל בזמן הזה (דב חנין, ניסים מזרחי) (סדרת זמן מלחמה) [ון ליר / זמין ברשת]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3120402/

זמן מלחמה: סדרת שיחות עלינו ועל המצב

פרופ’ ניסים מזרחי משוחח עם ד”ר דב חנין

ד”ר חנין חושש שממשלות ישראל מובילות אותנו למצדה, ושהקיצונים בשני הצדדים מחזקים זה את זה – ומאמין שחייבים להמשיך בדרך של ניסיון לייצר פתרון מדיני ומרחב משותף, לא רק ליהודים וערבים, ישראלים ופלסטינים, אלא גם לחילונים, דתיים ומסורתיים. הפלסטינים בישראל אומנם מזדהים עם הרצון להקמת מדינה פלסטינית, אבל הם גם רואים בעצמם אזרחי ישראל והזדעזעו מאוד מאירועי 7 באוקטובר. קשה להם גם לנוכח מה שקורה בעזה, והם חוששים שהממשלה מחפשת לרדוף אותם, שכן העמדה שלהם מורכבת והחברה היהודית אינה יכולה להכיל כעת מורכבות. פרופ’ מזרחי מוסיף שמי שעוד אינו יכול לעשות זאת הוא השמאל העולמי, שהתגייס כנגד ישראל בלי שום ענווה או ידע, רק מתוך מבנה אידיאולוגי שאינו מסוגל להכיל אמביוולנטיות. במקום שהמרחב האקדמי באמריקה יהפוך למרחב פתוח, סקרן, דיאלוגי, הוא הפך לזירת התגוששות בין קבוצות. ד”ר חנין אומר שיש קולות אחרים בשמאל, שמסתכלים על המציאות ולא נלכדו באידיאולוגיה קפואה.

אלה ימים קשים למחשבה. אנחנו מוצפים ברגשות של עצב ושיברון לב, של פחד וזעם, של ייאוש וצימאון לתקווה. לצד אלה אנו חווים גם רגשות של חמלה, של גבורה ושל סולידריות אנושית החוצה מחנות פוליטיים ולפעמים גם חוצה עמים – ברית המאפשרת לאחרים ברחבי העולם להזדהות עם הכאב שלנו, ולנו לגלות אמפתיה לכאב של אחרים.
אלה ימים קשים לדיבור סדור ולמחשבה, ולמרות זאת, ואולי דווקא בדיוק מהסיבה הזו, יש לרבים מאיתנו צורך לדבר ולעשות קצת סדר, לחפש בתוך הערפל קצת בהירות מחשבתית.
אנחנו יושבים לדבר מתוך הבנה שהמילים שיש לנו כרגע לא מספקות, ולא תמיד מדויקות, אבל גם מתוך הכרה בצורך לדבר ובחובה שלנו כאנשי מילים לחלוק את המחשבות שלנו.

בהשתתפות

פרופ’ ניסים מזרחי, החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת תל אביב; מכון ון ליר בירושלים
ד”ר דב חנין, חבר כנסת לשעבר

קישור לאירוע

להרצאות המצולמות בסדרה > https://tinyurl.com/bdd9p569

* (וןליר-זמןמלחמה)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added