< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שיחה: דימויים במלחמה, מלחמת הדימויים (שאול סתר, לליב מלמד) (סדרת זמן מלחמה) [ון ליר / זמין ברשת]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3111717/

זמן מלחמה: סדרת שיחות עלינו ועל המצב

ד”ר שאול סתר משוחח עם ד”ר לליב מלמד

7 באוקטובר היה רגע הפצעתה של הממשות בגולמיותה האכזרית, אך גם היה עשוי מראשיתו מדימויים- צילומם, שידורם והפצתם. האם נכון להתבונן בתמונות מאוקטובר 2023 רק על בסיס ערך האמת שלהן, או שיש להבינן גם על רקע של מלחמת דימויים? כיצד הרשתות החברתיות ממסגרות את תפיסת המציאות הפוליטית? האם אנו עדים לניצחון הטכנולוגיה או לתבוסתה? והאם, בסופו של יום, הדימויים מזינים אותנו, או שאנחנו מסוחררים מדימויים שיצאו משליטה?

אלה ימים קשים למחשבה. אנחנו מוצפים ברגשות של עצב ושיברון לב, של פחד וזעם, של ייאוש וצימאון לתקווה. לצד אלה אנו חווים גם רגשות של חמלה, של גבורה ושל סולידריות אנושית החוצה מחנות פוליטיים ולפעמים גם חוצה עמים – ברית המאפשרת לאחרים ברחבי העולם להזדהות עם הכאב שלנו, ולנו לגלות אמפתיה לכאב של אחרים.
אלה ימים קשים לדיבור סדור ולמחשבה, ולמרות זאת, ואולי דווקא בדיוק מהסיבה הזו, יש לרבים מאיתנו צורך לדבר ולעשות קצת סדר, לחפש בתוך הערפל קצת בהירות מחשבתית.
אנחנו יושבים לדבר מתוך הבנה שהמילים שיש לנו כרגע לא מספקות, ולא תמיד מדויקות, אבל גם מתוך הכרה בצורך לדבר ובחובה שלנו כאנשי מילים לחלוק את המחשבות שלנו.

להרצאות המצולמות בסדרה > https://tinyurl.com/bdd9p569

בהשתתפות
ד”ר שאול סתר, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, מכון ון ליר בירושלים
ד”ר לליב מלמד, המחלקה לקולנוע, אוניברסיטת כרונינגן, הולנד

https://tinyurl.com/2p8r25yp

* (וןליר-זמןמלחמה)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added