< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // קבוצת מחקר: קדמתה - רשת החוקרים של יהודי ארצות האסלאם [יד בן צבי / ירושלים] דדליין=8.10.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3091913/

קדמתה: רשת החוקרים של יהודי ארצות האסלאם
קול קורא
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח קורא לתלמידות ולתלמידי דוקטורט ופוסט-דוקטורט בעלי שיוך אקדמי
להגיש מועמדות לפורום קדמתה המתחדש

קדמתה – רשת החוקרים של יהודי ארצות האסלאם, שמה לה למטרה להיות נקודת מפגש ובית עבור חוקרות וחוקרים בראשית דרכם, משלב הדוקטורט ועד לראשית הקריירה האקדמית, העוסקים בחקר יהודי ארצות האסלאם, אסיה, אתיופיה וקהילות הספרדים במערב, מזוויות מחקר ודיסציפלינות שונות. רשת החוקרים היא מקור למידע ואתר לפעילויות משותפות עבור הקהילה הרחבה של החוקרים בראשית דרכם העוסקים בתחום, הזדמנות ליצירת קשרים ולחילופי רעיונות וידע.
במסגרת פעילות הרשת מתכנס בכל שנה פורום מצומצם של חוקרים וחוקרות בראשית דרכם, בסדנה לחשיבה מחדש על התחום. הסדנה מבקשת לקדם מחקרים חדשים ופורצי דרך על אודות קהילות ישראל במזרח, מימי הביניים ועד לימינו, מתוך הכרה בחשיבות ובצורך להציבו בחזית המחקר במדעי הרוח והחברה. הקבוצה מתחדשת משנה לשנה, וחברים בה סטודנטיות וסטודנטים מכל האוניברסיטאות בארץ, הנבחרים על ידי הוועדה האקדמית. מספר המקומות מוגבל ועל כן הקבלה לפורום היא תחרותית ומתבססת על מצוינות אקדמית. הסדנה מקיימת כששה מפגשי ליבה לאורך השנה בעלי אופי סדנאי, לצד ימי עיון ומפגש מסכם – מפגשים שמטרתם ליצור שיח ודיאלוג מרוכזים בקרב תלמידי המחקר, הזדמנויות למפגש עם חוקרים בכירים, סדנאות כתיבה ועוד. דגש מיוחד ניתן בפעילויות הפורום והרשת על יצירת קשרים בין תלמידי מחקר בארץ לעמיתיהם בחו”ל. מפגשי הסדנה מתקיימים בימי ראשון, ותאריכיהם נקבעים מראש לכל השנה האקדמית.
להגשת מועמדות יש לשלוח:
א. קורות חיים
ב. תמצית עבודת הדוקטורט בהיקף של עמוד אחד
ג. דוגמת כתיבה: מאמר או פרק מדוקטורט או ספר

את המסמכים יש לשלוח לכתובת הדוא”ל: mbz@ybz.org.il עד לתאריך 8.10.23
לקבלת פרטים נוספים אפשר לפנות לנציגי ועד קדמתה באוניברסיטאות השונות:
ד״ר תום פוגל, רכז פורום קדמתה tomfogel@gmail.com
ד”ר דוד גדג’, האוניברסיטה העברית, david.guedj@mail.huji.ac.il
פרופ’ נסים ליאון, אוניברסיטת בר אילן, Nissim.Leon@biu.ac.il
ד”ר מנשה ענזי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, anzi@bgu.ac.il
ד”ר הילה שלם בהרד, אוניברסיטת תל אביב, hilashba@tauex.tau.ac.il

פרופ’ מרים פרנקל ראשת מכון בן-צבי, ד”ר אסף תמרי, סגן ראשת מכון בן-צבי

Message publisher
תום פוגל tomfogel@gmail.com
Full address
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added