< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שמרו את התאריך ! כנס: "רישומים של התגלות" - על מושגי ההתגלות בספרות העברית | עם פרישתו של פרופ' אריאל הירשפלד [העברית / ירושלים] 30.10.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3091910/

שמרו את התאריך – התוכנית המלאה תתפרסם בהמשך:
ביום שני 30 באוקטובר נערוך בהר הצופים כנס בן יום אחד לרגל פרישתו של פרופ' אריאל הירשפלד,
שכותרתו "רישומים של התגלות — על מושגי ההתגלות בספרות העברית".
במהלך הכנס, שתחילתו בבוקר וסופו בערב, ייערכו חמישה מושבים ובהם הרצאות אקדמיות ואישיות, ובסופן הרצאת נעילה של פרופ' הירשפלד.
אמנית אורחת במושב החותם: הזמרת יונית שקד-גולן.

מפרסם ההודעה
פרופ' גדעון טיקוצקי החוג לספרות עברית ראש התוכנית ליידיש האוניברסיטה העברית בירושלים giddon.ticotsky@mail.huji.ac.il https://giddonticotsky.huji.ac.il/
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית בירושלים, אולם ברברה מנדל, קומה 4, בניין מנדל, הר הצופים,
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה