< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: "שר ונגיד על כל גולת ישראל שבמלכות ערביסטאן": ר' יוסף קארו בהקשריו הרחבים [יד בן צבי / ירושלים & מקוון] 4-5.9.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3082220/

“שר ונגיד על כל גולת ישראל שבמלכות ערביסטאן”:
ר’ יוסף קארו בהקשריו הרחבים
יח-יט באלול ה’תשפ”ג, 4-5 בספטמבר 2023
בצריף הנשיא יד יצחק בן-צבי, רח’ אבן גבירול 14 ירושלים

יום שני 4/9

13:00 – התכנסות וכיבוד קל

13:30-15:00
מושב פתיחה: חיי יוסף
יו״ר: דותן ארד (אוניברסיטת בר אילן)
יוסף הקר (האוניברסיטה העברית), קווים לתולדות ר’ יוסף קארו ולאישיותו
יוסף סטפנסקי ואבישי עוז (רשות העתיקות), מה נשאר בצפת מרבי יוסף קארו? מסורת וממצא ארכיאולוגי
ירון בן-נאה (האוניברסיטה העברית), צפת בימי מרן

15:30-17:00
דרכי הלימוד
יו״ר: עודד כהן (המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט ואוניברסיטת חיפה)
יעקב צ’ מאיר (מרכז מנדל סכוליון, האוניברסיטה העברית), לימוד גמרא בעיון בישיבת מהר״י בירב בצפת
יוג’ין ד’ מטנקי (אוניברסיטת תל אביב), תשובת ר’ שלמה אלקבץ לר’ יוסף קארו: ללמוד קבלה בעיון
ירון זילברשטיין (המכללה האקדמית חמדת), בין העתקה ליצירה: נוסח התלמוד הירושלמי ופרשנותו בחיבור “בית יוסף” לרבי יוסף קארו

17:30-19:00
מושב מיוחד: מחוקק בהקשרו האימפריאלי
יו״ר: מרים פרנקל (האוניברסיטה העברית ומכון בן צבי)
בעקבות ספרו של רוני ויינשטיין Joseph Karo and Shaping of Modern Jewish Law: The Early Modern Ottoman and Global Settings
מנחם בן-ששון (האוניברסיטה העברית), הרמב״ם כמחוקק לעולם היהודי – בדורו ולדורות
גיא בוראק (אוניברסיטת ניו יורק), כמה הערות על קשרים והקשרים בהיסטוריה משפטית של העת החדשה
מגיב: רוני ויינשטיין (האוניברסיטה העברית)

יום שלישי 5/9

10:00-12:00
הקשרים מקומיים
יו״ר: ביטי רואי (האוניברסיטה העברית ומכון שכטר ירושלים)
אלחנן ריינר (אוניברסיטת תל אביב), יוסף קארו והקהילה המוסתערבית בארץ ישראל: מהגר וסביבתו
דותן ארד (אוניברסיטת בר אילן), ר’ יוסף קארו ור’ יוסף אבן ציאח ראש בראש: דיאלוג או עימות?”
תרצה קלמן (אוניברסיטת בן־גוריון בנגב ומכללת תלפיות), הבלקן העות’מאני כמרחב תשתית ליצירת הבית יוסף
הילה בן אליהו (אוניברסיטת בר אילן), מוצא מארץ המוצא – רדב”ז מול ר”י קארו על נדידת ההלכה
——————————————————————————————————

12:00-13:00 – הפסקה
—————————————————————————————————-

13:00-15:00
האופק של מרן
יו״ר: אסף תמרי (המרכז האקדמי שלם ומכון בן-צבי)
משה אידל (האוניברסיטה העברית), ר’ יוסף קארו והקבלה הגילויית
אורי ספראי (אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית הרצוג) , ׳אתה תהיה על ביתי׳: ה’בית יוסף’ ומשמעותו הקבלית על פי ‘מגיד מישרים’ לר’ יוסף קארו
מור אלטשולר (חוקרת עצמאית), מחוקק, מנהיג ואיש חזון – דמותו של מרן יוסף קארו במחקר של המאה ה-21
אמנון רז קרקוצקין (אוניברסיטת בן גוריון בנגב), ‘לתכלית האדם’

15:30-17:00
מפתחות למפעלו ההלכתי של ר׳ יוסף קארו
יו״ר: רמי ריינר (אוניברסיטת בן גוריון בנגב)
חגי פלאי , חוקר עצמאי, ״בית יוסף״ ו”שלחן ערוך״: א-קודיפיקציה
אלעד שלזינגר (אוניברסיטת בן גוריון בנגב), התקבלות, ערעור ואסדרה: “כללים” והקאנוניזציה של הקודקס במאה ה-17.
מעוז כהנא (אוניברסיטת תל אביב), חיי יוסף: עיצוב ביוגרפיית הכותב של ר׳ יוסף קארו במאה השמונה עשרה

מכון בן צבי וישיבה מזרחית מזמינים אתכם להשתתף לצד הכנס בשתי חבורות לימוד פתוחות על ר’ יוסף קארו ומורשתו.

17:00-18:30 – תהילה גאדו, בין תלמיד חכם לפוסק, ובין “תורה” ל”הלכה”: מטוטלת שבין הרחבה וצמצום
19:00-20:30 – תם פרנס, קול התורה: בין ‘בית יוסף’ ל’מגיד מישרים’
מוזמנות ומוזמנים לבוא וללמוד יחד מתורתו ומיצירתו!

ללא תשלום, בהרשמה מראש | הכנס ישודר ביוטיוב | לבירורים: 02-5398855

להרשמה לחצו כאן

Message publisher
אפרת אבן Efrat Even רכזת מנהלה Administrative Coordinator מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח The Ben-Zvi Institute טל: 02-5398844 tel: פקס: 02-5612329 fax: mbz@ybz.org.il
Full address
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added