< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // לסדנת מחקר: עיון מחדש במסורות משותפות: יהדות ואסלאם במבט פוסט-חילוני [ון ליר / ירושלים 09/23] דדליין=30.7.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3071000/

קול קורא להשתתפות בסדנת מחקר
עיון מחדש במסורות משותפות: יהדות ואסלאם במבט פוסט-חילוני

הסדנה מבקשת לשוב למושג "המסורת", ובאופן ספציפי, למסורות יהודיות ומוסלמיות מנקודת מבט ביקורתית ופוסט-חילונית, המתנגדת לתפיסה המשותפת לנאורות ולמדעי האדם, שביקשו להתבונן במסורת כעבר שחלף, או שראוי היה לו לחלוף. נקודת המוצא של הסדנה מניחה שהמסורות השונות, היהודיות והמוסלמיות, ממשיכות לעצב את ההווה שלנו ומזמנות תנועה במסלול דו-כיווני בין עבר להווה, דרך אנדלוסיה של ימי הביניים, ארצות האסלאם בעת החדשה, וישראל ופלסטין של ימינו.
בסדנה נלמד על ביקורת חילונית דרך נקודות מפגש בין האסלאם ליהדות ועל הרלוונטיות של מפגש זה למחקר האקדמי ומעבר לו. בין היתר נבקש להבין כיצד קונפליקטים עכשוויים הנוצרים בין "דת", "חילוניות" ו"מסורת" בהקשר יהודי ומוסלמי קשורים בטבורם למדינת הלאום המודרנית, ולתהליכים קולוניאליים ופוסט-קולוניאליים.
הסדנה תתקיים בשפה העברית ובמתכונת משולבת של הרצאות ולימוד משותף של טקסטים בימים שני-חמישי 18-21.9.23 במכון ון ליר בירושלים.
הגשת מועמדות עד יום ראשון 30 ביולי 2023
בקשות השתתפות בסדנה יש לשלוח לד"ר דפנה שרייבר dafnas@vanleer.org.il

bit.ly/3pEu4af

(vanleerinst)

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה