< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שמרו את התאריך / מפגש רשת בנושא בינה מלאכותית בהוראה ובמחקר באקדמיה‎ [מקוון] 9.11.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3070809/

ראו הזמנה למפגש רשת שכותרתו: "בינה מלאכותית בהוראה ובמחקר באקדמיה" אשר יתקיים ב 9.11.2023, בין השעות 10:00 ל 13:00.

אתםן מוזמניםות להפיץ את ההזמנה בקרב חוגים ואנשים שאתם חושבים שיימצאו עניין במפגש.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה