< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגות ופרסים שונים בחקר המודיעין [ישראל] דדליין=1.8.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3070403/

המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במרכז למורשת המודיעין מזמין הצעות להצגת מחקרים ולמועמדות לפרסים בכנס השנתי ללימודי מודיעין אשר יעמוד בסימן 50 שנה למתקפת הפתע שפתחה את מלחמת יום הכיפורים. את הכנס תארח התכנית ללימודי ביטחון באוניברסיטת תל-אביב ביום רביעי, 11 באוקטובר 2023.

במסגרת הכנס יוענקו הפרסים הבאים לחוקרות וחוקרים העוסקים בלימודי מודיעין במובנם הרחב, לרבות מודיעין וביטחון לאומי, מודיעין נגדי, מודיעין עסקי, פעילות חשאית, היסטוריה של מודיעין, מתודולוגיה של מודיעין, הוראת מודיעין, מודיעין ודמוקרטיה, סודיות וגישות קונסטרוקטיביסטיות וביקורתיות ללימודי למודיעין.

  • פרס הספר הטוב לשנת תשפ"ג/2023 לספר שפורסם בשנה החולפת, בעברית או באנגלית (לרבות דיסרטציה בתצורת מונוגרף), ושמביא לידי ביטוי מחקר יוצא דופן בתחום המודיעין.
  • פרס המאמר המצטיין לשנת תשפ"ג/2023 למאמר שפורסם בכתב-עת אקדמי, בעברית או באנגלית, בשנה החולפת, ושמביא לידי ביטוי מחקר יוצא דופן בתחום המודיעין.
  • פרס לעבודה מחקרית מצטיינת של תלמיד/ת מחקר בתחום המודיעין לשנת תשפ"ג/2023 אשר הוגש כחלק מלימודי תואר שני או שלישי באחת מאוניברסיטאות המחקר בשנה החולפת. יש להגיש בתוספת מכתב המלצה מהמנחה.

יש להגיש מועמדות עד יום ג', 1.8.2023, בציון קטגורית הפרס בכותרת המייל, לכתובת:  ifisprizes@gmail.com

* לא ניתן להגיש מועמדות ליותר מפרס אחד.

לקול קורא לכנס: https://www.hum-il.com/message/3070400/

 

בברכה,

הוועדה המארגנת:

  • ד"ר אופק רימר, אוניברסיטת חיפה
  • פרופ' אביתר מתניה, אוניברסיטת תל-אביב
  • תא"ל (מיל') יוסי קופרוסר, המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין
  • דוד סימן טוב, המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין
  • ד"ר עופר גוטרמן, המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין
מפרסם ההודעה
אופק רימר ofek.riemer@mail.huji.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה