< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס השנתי ללימודי מודיעין - 50 שנה למתקפת הפתע שפתחה את מלחמת יום הכיפורים [אונ ת"א / ת"א 10/23] דדליין=16.7.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3070400/

המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במרכז למורשת המודיעין מזמין הצעות להצגת מחקרים ולמועמדות לפרסים בכנס השנתי ללימודי מודיעין אשר יעמוד בסימן 50 שנה למתקפת הפתע שפתחה את מלחמת יום הכיפורים. את הכנס תארח התכנית ללימודי ביטחון באוניברסיטת תל-אביב ביום רביעי, 11 באוקטובר 2023.

בכנס יתארחו וירצו בכירים מחוגי המדיניות והמודיעין בישראל וכן מרצות ומרצים בכירים מהאקדמיה ומקהילות מודיעין בעולם.

הצגת מחקרים

על ההצעות שיתקבלו לגעת לכל הפחות באחד מתוך ארבעה נושאים שהוועדה המארגנת של הכנס בחרה לקדם השנה:

 • כישלונות והפתעות אסטרטגיות בסימן 50 שנה למלחמת יוה"כ – מחקרים המקדמים את הידע על הגורמים להפתעות אסטרטגיות במבט השוואתי והיסטורי.
 • טכנולוגיות מפציעות ושיטות מתקדמות במחקר ואיסוף מודיעין – מחקרים העוסקים באתגרים ובהזדמנויות שמציבות טכנולוגיות חדשות לשיטות העבודה ודפוסי הפעולה וההתארגנות של ארגוני המודיעין ומחקרים העוסקים בשיטות מתקדמות של מחקר ואיסוף.
 • מודיעין והמרחב האזרחי – מחקרים העוסקים בקשר שבין המודיעין לבין אתגרים חדשים בעלי אופי גלובלי ו/או אזרחי (לדוג' מגיפות, אקלים) או העוסקים ביחסים שבין קהילת המודיעין למרחב האזרחי, בדגש על המוסדות הדמוקרטיים, הדרג המדיני, הציבור והחוק.
 • הזווית הסוציולוגית-תרבותית של עבודת המודיעין – מחקרים המרחיבים את הידע על מודיעין דרך עיסוק בשאלות של מגדר, תרבות ותהליכים חברתיים וארגוניים הקשורות בעבודת המודיעין ובקהילת המודיעין.

את ההצעות באורך של עד 200 מילה יש להגיש עד יום א', 16.07.2023, באמצעות הטופס המקוון: https://forms.gle/fvCqrmgg3NSm2o4f8

* מכיוון שבחלק מהפאנלים צפויים להשתתף מרצים מחו"ל כמגיבים, מומלץ להגיש את ההצעות מראש באנגלית.

** תכנית הכנס המלאה תפורסם לקראת סוף חודש אוגוסט.

פרסים ומלגות

במסגרת הכנס יוענקו הפרסים הבאים לחוקרות וחוקרים העוסקים בלימודי מודיעין במובנם הרחב, לרבות מודיעין וביטחון לאומי, מודיעין נגדי, מודיעין עסקי, פעילות חשאית, היסטוריה של מודיעין, מתודולוגיה של מודיעין, הוראת מודיעין, מודיעין ודמוקרטיה, סודיות וגישות קונסטרוקטיביסטיות וביקורתיות ללימודי למודיעין.

 • פרס הספר הטוב לשנת תשפ"ג/2023 לספר שפורסם בשנה החולפת, בעברית או באנגלית (לרבות דיסרטציה בתצורת מונוגרף), ושמביא לידי ביטוי מחקר יוצא דופן בתחום המודיעין.
 • פרס המאמר המצטיין לשנת תשפ"ג/2023 למאמר שפורסם בכתב-עת אקדמי, בעברית או באנגלית, בשנה החולפת, ושמביא לידי ביטוי מחקר יוצא דופן בתחום המודיעין.
 • פרס לעבודה מחקרית מצטיינת של תלמיד/ת מחקר בתחום המודיעין לשנת תשפ"ג/2023 אשר הוגש כחלק מלימודי תואר שני או שלישי באחת מאוניברסיטאות המחקר בשנה החולפת. יש להגיש בתוספת מכתב המלצה מהמנחה.

יש להגיש מועמדות עד יום ג', 1.8.2023, בציון קטגורית הפרס בכותרת המייל, לכתובת:  ifisprizes@gmail.com

* לא ניתן להגיש מועמדות ליותר מפרס אחד.

 

בברכה,

הוועדה המארגנת:

 • ד"ר אופק רימר, אוניברסיטת חיפה
 • פרופ' אביתר מתניה, אוניברסיטת תל-אביב
 • תא"ל (מיל') יוסי קופרוסר, המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין
 • דוד סימן טוב, המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין
 • ד"ר עופר גוטרמן, המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין
מפרסם ההודעה
אופק רימר ofek.riemer@mail.huji.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה