< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // סמינר חוקרות/ים לכל האוניברסיטאות והמכללות, בנושא: קהילת הנשים-הכותבות בתקופת היישוב: שיקום עיוני היסטוריוגרפי. דדליין=1.9.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3070300/

אנו מזמינות/ים חוקרות/ים אקדמאיות/ים ועצמאיות/ים, וכן סטודנטיות/ים לתארים מתקדמים במסלול מחקרי, להגיש מועמדות לסמינר. במהלך הסמינר יעסקו המשתתפות/ים בייצוגים שונים של קהילת הנשים-הכותבות (סופרות, מתעדות, פובליציסטיות ועיתונאיות) שפעלו ויצרו בתקופת היישוב, 1948-1898. התוכנית תיפתח בסמסטר א (נובמבר 2023). ההשתתפות בסמינר מחייבת נוכחות במפגשי זום חודשיים ומפגש פרונטלי בתחילת השנה. בסוף שנת הלימודים תשפ"ד יתקיים כנס אקדמי בנידון. המשתתפות/ים יתבקשו לפתח את מחקרן/ם לכדי מאמר אקדמי, שיראו אור (בכפוף לשיפוט אקדמי) בקובץ מיוחד. כל המעוניין/ת: נא לשלוח קורות חיים אקדמיים עד ה-1 בספטמבר 2023, המרכז לחקר האישה ביהדות, אימייל: fanya.g.center@gmail.com

מפרסם ההודעה
פרופ' יפה ברלוביץ המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן (אמריטה) yaffah.berlovitz@gmail.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה