< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / יום עיון: מילון ודורון לארכיון [תל אביב] 25.7.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3062620/

האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מזמין ליום עיון
מילון ודורון לארכיון

שיתקיים ביום שלישי, ז' באב תשפ״ג, 25.7.2022
בבית ציוני אמריקה, רח' דניאל פריש 1, תל אביב

נדון במילון המונחים החדש לארכיון, הראשון – מאז המהפכה הדיגיטלית! וכן בתהליך הקליטה של אוספים בארכיון, בדגש על הפן המשפטי והחוקי
בתוכנית
9:00 התכנסות
9:30 פתיחה, הסבר וברכות – דודו אמיתי, יו"ר האיגוד

11:00-9:45 מושב ראשון: מילון למונחי ארכיונאות
יו"ר: לביא שי, יד יצחק בן-צבי וסגן יו"ר האיגוד

איך נולד מילון
ד"ר רוביק רוזנטל, האוניברסיטה הפתוחה (גימ.), סופר, בלשן ומילונאי

שיחה אודות המילון החדש למונחי ארכיונאות
בהשתתפות: זהר אלופי, גליה דובידזון ולריסה שניטקינד, חברות הוועדה למונחים ארכיונים

11:30-11:00 – הפסקה

13:30-11:30 מושב שני: דורון לארכיון – על הסכמי הפקדה וקליטת אוסף חדש בארכיון
יו"ר: נעמה לייבמן, ארכיון יד ושם

היבטים משפטיים, מנהליים ומעשיים בעת קליטת אוסף חדש בארכיון
עו"ד יעל כץ-מסטבאום, יועצת משפטית לאיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע

מסמך ההפקדה: הסכם תרומת אוסף לארכיון
לריסה שניטקינד, מנהלת ארכיון העיר תל-אביב יפו

על זכויות, בעלויות ודוגמאות בהסכמי תרומת אוספים לארכיון ולספריה
ד"ר רבקה שווייקי, מנהלת תחום זכויות יוצרים בספרייה הלאומית

איתור ארכיונים אישיים והפקדתם בארכיון גנזים
ד"ר משה מוסק, גנז המדינה ומנהל מכון גנזים לשעבר

הענקת פרס מוסק
יו"ר נוני ירון, וועדת חברות ופרסים
הפרס יוענק לאורית גפני על חיבורה מפתח תיוק להנהלת ארכיון

14:15-13:30 הפסקת ארוחת צוהרים

15:30-14:15 מושב שלישי – קליטת אוסף בארכיון: פאנל יועצים

סוגיות מעשיות, מנהליות ומשפטיות בעת קליטת אוסף בארכיון – פאנל שאלות ותשובות
רשימת המשתתפים.ות:
מנחה: ד"ר שולי לינדר-ירקוני, ארכיון העיר חיפה

מתן ברזילי, מנהל מחלקת הארכיונים בספרייה הלאומית
ד"ר גיל וייסבלאי – מכון ז'בוטינסקי בישראל, מנהל הארכיון
לירון גורפינקל, מנהלת ארכיון זיכרון יעקב
הילה קופר, מנהלת הארכיון לתיעוד וחקר האמנות בישראל ע"ש משה ציפר, הפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת תל-אביב

https://www.archives.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=747557_archives&act=show&dbid=registration&dataid=49

מפרסם ההודעה
דודו אמיתי יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע chairperson.aia@gmail.com 052-4475458
כתובת מלאה
בית ציוני אמריקה, רח' דניאל פריש 1 ת"א
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה