< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / כנס: ירושלים מ'טבור העולם' לארבע כנפות תבל ובחזרה [יד בן צבי / ירושלים] 10-13.7.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3062600/

מ'טבור העולם' לארבע כנפות תבל ובחזרה
כנס בין־לאומי
ימים שני–חמישי | 10-13.7.23, כ"א–כ"ד בתמוז תשפ"ג | באודיטוריום יד יצחק בן־צבי, רח' אבן גבירול 14, ירושלים, ובשידור חי
סיורים בירושלים יתקיימו בימים ראשון-שני, 9-10.7.23, כ-כ"א בתמוז, וביום שישי, 14.7.23, כ"ה בתמוז

יום שני | 10.7.23, כ"א בתמוז | 17:00–20:00 | ערב פתיחה
ברכות:
ד"ר יניב מזומן, מנכ"ל יד יצחק בן־צבי
מר אסף יזדי, מנכ"ל משרד ירושלים ומסורת ישראל
מר אלי אסקוזידו, מנכ"ל רשות העתיקות

ירושלים בחייו וביצירתו של א"ב יהושע | בלהה בן־אליהו, מכון כרם
ירושלים עיר עולם | הסופר פרופ' חיים באר
לך נפשי מרחוק הומייה: ירושלים בזמר העברי | מופע מיוחד של ד"ר מוטי זעירא והזמרת מיטל טרבלסי

יום שלישי | 11.7.23, כ"ב בתמוז | 19:30-9:00
9:00–9:30 התכנסות
9:30 דברי ברכה: פרופ' ריכב (בוני) רובין, ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן־צבי
קטעי ספוקן וורד: היוצרת צביה מרגליות

9:45–11:00 מושב פתיחה | יו"ר פרופ' ריכב (בוני) רובין, ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן־צבי
בין 'ציון' שבעיר דוד ל'ירושלים' שבאנגליה | פרופ' רוני רייך, אוניברסיטת חיפה
ירושלים – עיר היונה או 'עיר היונה': המתח בין עיר הניסים לעיר החטאים | פרופ' אביגדור שנאן, האוניברסיטה העברית בירושלים
ירושלים – של מעלה, של מטה, ומה שביניהן | פרופ' ביאנקה קוחנל, האוניברסיטה העברית בירושלים

11:00–12:15 מושב ראשון: ראשיתה של ירושלים: פרספקטיבה ארכיאולוגית והיסטורית | יו"ר: ד"ר דפנה לנגוט, אוניברסיטת תל־אביב
אבן פינה: ראשית העירוניות בירושלים בתקופת הברונזה התיכונה | הלנה רוט, אוניברסיטת תל־אביב
ממוגבל לפוליטי: הפיכתן של פסגות ההרים סביב ירושלים לנקודות ציון פוליטיות | פרופ' יובל גדות וד"ר דפנה לנגוט, אוניברסיטת תל־אביב
המפה המנטלית של ירושלים וסביבותיה | פרופ' אייל בן־אליהו, אוניברסיטת חיפה

12:15 הפסקת קפה

12:30–13:30 מושב שני: התפתחותה הפיזית של ירושלים וצמיחתה לסמל ומיתוס | יו"ר: פרופ' יובל גדות, אוניברסיטת תל־אביב
התפתחותה של ירושלים, בירת ממלכת יהודה: מימי יהואש לימי אחז | ד"ר יפתח שלו, רשות העתיקות
שינויים במרחב סביב ירושלים בין ימי אחז לימי צדקיהו| פרופ' עודד ליפשיץ, אוניברסיטת תל־אביב
The Jerusalem Scribal Community of Practice and the Centralization of Religious Myth in the Persian Period | Prof. William Schniedewind, UCLA

13:30–14:30 הפסקת צוהריים

14:30–16:15 מושב שלישי: הזיקות לירושלים בגלות בבל ובתקופת שיבת ציון | יו"ר: ד"ר פיליפ ווקוסבוביץ, רשות העתיקות
In search of the lived experience of Judean deportees in Babylonia | Dr. Kathleen Abraham, KU Leuven, Belgium
מיסוי ועבודות מלכותיות בתקופה הפרסית־אח'מנית – הזווית של גולי יהודה בבבל | ד"ר פיטר זילברג, האוניברסיטה העברית בירושלים
'מקדש מעט' – פולחן פרטי בקהילות גולים בבבל והשלכותיו על שאלת ראשיתו של בית הכנסת | ד"ר יגאל בלוך, מוזיאון ארצות המקרא, ירושלים
תפקידו של נחמיה בירושלים על רקע תעודות מסופוטמיות | ד"ר טובה גנזל, אוניברסיטת בר־אילן

16:15 הפסקת קפה

16:30–18:00 מושב רביעי: סוגיות בתקופת בית שני | יו"ר: פרופ' טל אילן, האוניברסיטה החופשית בברלין
Temple City: Jerusalem and its Temple in the Urban Planning of the Dead Sea Scrolls | Prof. Lawrence H. Schiffman, New York University
מי היו משוחררי העבדות שבנו בית כנסת בירושלים בתקופה הרומית ?| ד"ר יעל אסקוחידו, האוניברסיטה העברית בירושלים
טביעת החותם שהשאירה כלכלת עולי הרגל בימי בית שני כפי שמשתקפת בממצא הארכיאולוגי בירושלים | ד"ר עומרי עבאדי, האוניברסיטה העברית בירושלים
עיצוב הנוף העירוני של ירושלים למרגלות הר הבית הקדם־הרודיאני לאור המחקר הארכיאולוגי | ד"ר שלומית וקסלר־בדולח, רשות העתיקות

18:00 הפסקת קפה

18:10–19:30 מושב חמישי: ירושלים במקורות, מן המקרא ועד שלהי העת העתיקה | יו"ר: פרופ' אייל בן־אליהו, אוניברסיטת חיפה
האפשרות למתן תפקיד לנוכרים בפולחן במקדש בירושלים בשתי נבואות אוטופיות במקרא | ד"ר עמיחי נחשון, המכללה האקדמית אשקלון, אוניברסיטת בר־אילן, ומכללת אורות ישראל
חומות בלי תקווה: ניתוח תיאור ירושלים של יוסף בן מתתיהו לאור הספרות ההלניסטית־רומית | פרופ' איל רגב, אוניברסיטת בר־אילן
ירושלים וקונסטנטינופוליס בכרוניקות ביזנטיות | רבקה פישמן־דוקר, האוניברסיטה העברית בירושלים
מֵחֵיקִי אֶל חֵיק הָָארֶץ ומֵחֵיק הָָארֶץ אֶל חֵיק חוֹצוֹת: שורשיה ושלוחותיה של מסורת בריאת העולם מִצִיון בשלהי העת העתיקה | ד"ר יהושע גרנט, האוניברסיטה העברית בירושלים

יום רביעי | 12.7.23, כ"ג בתמוז | 18:30-8:45
8:45–9:00 התכנסות
9:00–10:30 מושבים מקבילים
מושב ראשון (באודיטוריום): ציר העולם – בין ירושלים למכה, בין הסלע לכעבה | יו"ר: פרופ' דניאלה טלמון־הלר, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
The First Qibla: From Jerusalem to Mecca and Back Again | Prof. Naomi Koltun-Fromm, Haverford College
'כיפת המקדש': שורשיה של מסורת איור המקדש בצורת כיפת הסלע | ד"ר רחל צרפתי, מוזיאון ישראל
Jacob’s Night Vision in Jerusalem and the Foundation Stone of the World | Prof. Rachel Adelman, Hebrew College, MA

מושב מקביל (בצריף הגדול): ירושלים כמוקד של עשייה חדשנית נשית בין־לאומית | יו"ר: פרופ' בת־שבע מרגלית שטרן, מכון שכטר למדעי היהדות
ירושלים כמוקד של עשייה נשית יהודית בין־לאומית, 1839–1948 | פרופ' מרגלית שילה, אוניברסיטת בר־אילן
סיפור על גבורה ושליחות – האחיות בירושלים במלחמת העצמאות | ד"ר דורית וייס, המכללה האקדמית נתניה
הכמיהה לירושלים – בת, אם ודודה ירושלמיות שהיו ואינן | ד"ר שרון גבע, מכללת סמינר הקיבוצים
מבשרות הסיעוד: השפעות זרות בירושלים וברחבי ארץ ישראל | ד"ר נירה ברטל, האוניברסיטה העברית בירושלים

10:30 הפסקת קפה

10:45–12:15 מושבים מקבילים
מושב שני (באודיטוריום): עלייה לרגל ודימויי ירושלים בתקופה הצלבנית ואחריה | יו"ר: פרופ' ביאנקה קוחנל, האוניברסיטה העברית בירושלים
From Santiago to the Holy Land: Itinera per Hispaniam to Jerusalem in Iberian Political Culture (1100–1300) | Michael J. Sanders, Fordham University
Post-Crusader Immersive Devotions and the Circuits of the Mount of Olives | Prof. Michele Bacci, University of Fribourg

דרך הצלב ברימוב (Římov) והקתוליזציה מחדש של בוהמיה | ד"ר אורית רמון, האוניברסיטה הפתוחה
Ierusalem Tota Quadro Strata Marmore Subtili – Holy City Described in Czech Medieval Pilgrimage Travelogues | Dr. Jaroslav Svátek, Charles University, Prague

מושב מקביל (בצריף הגדול): ירושלים בשירה ובספרות | יו"ר: ד"ר עמית עסיס, סגולה – מגזין ישראלי להיסטוריה
'יש נשים של הפקר ויש שטח של הפקר ויש חיים של הפקר': ירושלים ושטח ההפקר ברומן של יהודה עמיחי 'לא מעכשיו לא מכאן' | פרופ' ניצה בן־דב, אוניברסיטת חיפה
ערים תאומות או מנוגדות: יהודה עמיחי בין ונציה לירושלים | ד"ר ג'אקומו לואי, אוניברסיטת ג'ון הופקינס, בולטימור, מרילנד
'…ואולי, פה ושם, עוד נשאר / ואני לא מצאתיו בבואי היום כתיר' (נתן זך) – רשמי סופרים ומשוררים מביקורם בירושלים | ד"ר יעקב שריג, המכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי
הרומן 'ירושלים' של סלמה לגרלף והדי השפעתו על העיר | ד"ר שרינה חן, חוקרת עצמאית

12:15 הפסקה

12:30–14:00 מושבים מקבילים
מושב שלישי (באודיטוריום): חומר וזיכרון ביצירת עיר הקודש בתקופה הצלבנית | יו"ר: ד"ר ורדית שוטן הלל, רשות העתיקות
Rebuilding Tradition: The Architecture of Jerusalem’s Loca Sancta in the Crusader Period | Dr. Katharina Palmberger, The Hebrew University
‘Liberating’ Jerusalem and Norms of War during the Era of the Crusades | Dr. Michael S. Fulton, Langara College Vancouver
Architecture at the Jerusalem Holy Sites during the 12th century and the Expectations of Pilgrims | Dr. Gil Fishhof, University of Haifa
Minting in the Center of the World: Mints and Minters in Crusader Jerusalem (1099–1187) | Dr. Robert Kool, Israel Antiquities Authority

מושב מקביל (בצריף הגדול): מקצווי הארץ לירושלים | יו"ר: ד"ר מישי הרמן, סיפור ישראלי
ירושלים הישראלית (העיר החדשה) ברישמי מסע שנכתבו בידי מחברים ספרדים ודרום
אמריקאים בין השנים 1948 ל־1967| ד"ר ניתאי שנאן, הספרייה הלאומית
The Full-Scale Copy of the Church of the Holy Sepulcher in the Resurrection Monastery near Moscow: Archaeological Study of the 2009-2019 | Prof. Leonid Belyaev, Russian Academy of Sciences, Moscow
הכמיהה לציון בביתא ישראל | ד"ר יוסי זיו, מכללת שאנן ומכללת אורות ישראל
תרומת הידיעות מירושלים להבנת תולדותיו ואופיו של השלטון העצמי של קהילת ביתא ישראל | ד"ר בר קריבוס, אוניברסיטת תל־אביב

14:00–15:00 הפסקת צוהריים

15:00–16:30 מושבים מקבילים
מושב רביעי (באודיטוריום): ירושלים בימי הביניים – דמיון, חוויה ותפיסה | יו"ר: פרופ' איריס שגריר, האוניברסיטה הפתוחה
תיאורי ירושלים בעקבות מסע הצלב הראשון: עמימות אסכטולוגית, הקשרים מקומיים ומסורות טקסטואליות | ד"ר אנה גוטגרץ, אוניברסיטת חיפה
"יוֹנָתִי בְּחַגְוֵי הַסֶּלַע": גולגולתא והערצת הפצעים של ישוע | ד"ר ימית רחמן־שרירא, חוקרת עצמאית
בין שריד למקום: על העתקתם של שרידים קדושים בירושלים בימי הביניים | ד"ר נטע אמיר, האוניברסיטה הפתוחה
Mater Dolorosa of Golgotha – from a Devotional Artifact to a Symbol | Dr. Anastasia Keshman, Independent Scholar

מושב מקביל (בצריף הגדול): מחקר ירושלים וחוקריה | יו"ר: פרופ' חיים גורן, המכללה האקדמית תל־חי
אם אשכחך ירושלים? על מקומה של ירושלים במחקר הארכיאולוגי בארץ ובעולם, מבט היסטוריוגרפי | פרופ' גדעון אבני, רשות העתיקות והאוניברסיטה העברית בירושלים
'האגודה הגרמנית בירושלים' ו'הסניף הירושלמי של האגודה הגרמנית לחקר ארץ ישראל', 1873–1910 | ד"ר איל אייזלר, אוניברסיטת לודוויגסבורג
Viewing Ancient Jerusalem: Explorers of the Palestine Exploration Fund | Prof. Shimon Gibson, University of North Carolina
From Conrad Schick to Gustaf Dalman: The German Influence on the Exploration of Jerusalem | Dr. Dieter Vieweger, GPIA Jerusalem

הפסקת קפה 16:30

16:45–18:15 מושבים מקבילים
מושב חמישי (באודיטוריום): ירושלים במבט מוסלמי | יו"ר: ד"ר מילכה לוי־רובין, מכון שכטר למדעי היהדות
ירושלים כמרכז פוליטי־דתי יהודי בתקופה המוסלמית הקדומה | ד"ר טל לאופר, אוניברסיטת בר־אילן
האם כנסיית העלייה קדושה למוסלמים? | ד"ר ראפע אבו ריא, רשות העתיקות
לשאלת קדושת ירושלים באסלאם, עיון ישן־חדש | פרופ' יצחק רייטר, מכללת אלקאסמי ואוניברסיטת רייכמן
ירושלים בספרות הפלסטינית | ד"ר ירון עובדיה, חוקר עצמאי

מושב מקביל (בצריף הגדול): ממזרח וממערב: ירושלים בעיניים נוצריות | יו"ר: יסכה הרני, חוקרת עצמאית
Reflections of Jerusalem across the Sea: The Medieval Kingdom of Cyprus and the Holy City | Prof. Ioanna Christoforaki, Academy of Athens
Experiencing the End of the World: the Eschatological Experience in Russian Medieval Pilgrim Accounts | Dr. Lidia Chakovskaya, State Institute of Art Studies (SIAS), Moscow
The Reflections of the Jerusalemite Realities in the Armenian Early Medieval Sculpture and Small Architectural Forms | Dr. Zaruhi Hakobyan, Yerevan State University
The Property of Monastery of the Holy Cross and Jerusalem in Georgia (XVIII-XIX century documents) | Dr. Ketevan Asatiani, National Archives of Georgia
18:30 קבלת פנים וארוחת ערב למרצי הכנס
יום חמישי | 13.7.23, כ"ד בתמוז | 18:30-8:45
8:45–9:00 התכנסות
9:00–10:30 מושב ראשון: אבן שואבת ומפח נפש: על העלייה לרגל לירושלים | יו"ר: ד"ר אורית רמון, האוניברסיטה הפתוחה
The Pilgrim's Disappointment: Medieval Narratives of Arrival at Jerusalem and 'the Port of Jerusalem' | Prof. Anthony Bale, University of London
Jerusalem as Centre of the World in German Medieval Pilgrim Accounts? | Prof. Maria E. Dorninger, Paris-Lodron-Universität Salzburg

ייחודה, קדושתה ומרכזיותה של ירושלים בכרוניקות גרמניות בשלהי ימי הביניים | ד"ר שלמה לוטן, אוניברסיטת בר־אילן

Alms Gathering and the Global Expansion of the Catholic Tradition: The Commissioners of the Holy Land, 1620-1700 | Prof. Megan C. Armstrong, McMaster University
10:30 הפסקת קפה

10:45–12:15 מושבים מקבילים
מושב שני (באודיטוריום): דימויי ירושלים באומנות, בארכיטקטורה ובחפצים מאגיים | יו"ר: ד"ר נעמה וילוז'ני, האוניברסיטה העברית בירושלים
The Stone of Unction at the Calvary Hill in Jaroměřice near Jevíčko, the Czech Republic | Dr. Tomas Repa, University of Defence, Brno
להאיר את ירושלים: כתבי יד עבריים מבוהמיה ומורביה | פרופ' שרה אופנברג, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
לרתום את המקום הקדוש: ירושלים בקמעות ולחשים | ד"ר גל סופר, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
The Synagogue of Worms, Inner Courtyard and Mikveh, and the Temple of Jerusalem: Architectural, Liturgical and Symbolic Perspectives (11th-13th centuries) | Dr. Rainer Josef Barzen, WWU Munster
מושב מקביל (בצריף הגדול): השפעות חיצוניות ומקומיות על תכנון העיר | יו"ר: ד"ר יובל ברוך, רשות העתיקות
המהנדס העות'מאני ג'ורג' פרנג'יה ופיתוח ירושלים והמחוז בשנות השמונים והתשעים של המאה ה־19 | פרופ' יובל בן־בסט, אוניברסיטת חיפה
כל העיניים נשואות אליה: ירושלים הירדנית, 1964 | ד"ר אלדד ברין, אוניברסיטת חיפה
עיצוב המרחב המודרני של ירושלים: קריאות חדשות בחסות מאגר המידע 'ארכיוני האדריכלות של ירושלים' | ד"ר נעה הייזלר־רובין, בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב
יְפֵה נוֹף מְשׂוֹשׂ תֵּבֵל – תום עידן? תכנון המרחב העירוני בעידן של ציפוף והתחדשות | אדר' עדי סלע־וינר, אוניברסיטת ספיאנצה רומא, ואדר' ליאורה בארי, בצלאל האקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

12:15 הפסקת קפה

12:30–14:00 מושב שלישי: ירושלים ודימויה בעיניים גרמניות | יו"ר: ד"ר אמנון רמון, המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן־צבי
Jerusalem in Nuremberg at the End of the 15th Century | Prof. Ute Verstegen, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
'אַעֲלֶה אֶת יְרוּשָׁלַים עַל רֹאש שמְחתי': פולחן המקומות הקדושים במנזרי נשים במאה ה־15 | ד"ר לוטם פינצ'ובר, אוניברסיטת תל־אביב
עיר עבר – ירושלים באיורי תנ"ך יהודי־גרמני מן המאה ה־19 | ד"ר בתיה רחמילביץ, חוקרת עצמאית
הצגת ירושלים בנוף התרבותי בגרמניה | פרופ' חיים גורן, המכללה האקדמית תל־חי

14:00–15:00 הפסקת צוהריים

15:00–16:30 מושב רביעי: ירושלים בהגות היהודית לדורותיה | יו"ר: ד"ר אסף תמרי, מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
ירושלים של הרמב"ם – מיתוס, פילוסופיה והלכה | ד"ר טל בורגנסקי, אוניברסיטת בר־אילן
'וזה שער השמים': מרכזיותה של ירושלים בכתבי ר' יוסף ג'קטילה | ידידיה ונגרובר, אוניברסיטת בר־אילן
ירושלים ואתונה, קבלה ואלילות בהגותו של הרב אליהו בן אמוזג | ד"ר גתית הולצמן, המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט
ירושלים של מעלה ושל מטה בהגותו של הרב פרופ' לורד יונתן זקס | ד"ר משה עובדיה, המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט

16:30 הפסקת קפה

16:45–18:15 מושב חמישי:
A Contemporary View of Jerusalem: Challenges and Opportunities in a Splintered Metropolis
יו"ר: פרופ' גלעד רוזן, האוניברסיטה העברית בירושלים
'We Don’t Discuss Politics Here!': Shared-Society Activism in Post-Oslo Jerusalem | Dr. Marik Shtern, The Hebrew University
The Civic Jerusalem: Bottom-Up City Making | Prof. Galit Cohen Blankshtain, The Hebrew University
Urban (Re)Development in the early 21st Century: Winds of Change | Prof. Gillad Rosen, The Hebrew University and Prof. Igal Charney, University of Haifa

18:15–18:30 דברי סיום
סיורים לחוקרים ולקהל הרחב
לרגל הכנס יתקיימו סיורים בימים ראשון-שני, 9-10.7.23, כ-כ"א בתמוז, וביום שישי, 14.7.23, כ"ה בתמוז | הסיורים בתשלום 20 ₪

לבירורים 02-5398855 | להרשמה לכנס >

https://ybzorg.formtitan.com/ft5b9d00451686053834102#/

מפרסם ההודעה
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
כתובת מלאה
אודיטוריום, יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה