< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: אופטימיזם מול ספקנות טכנולוגית בהקשר הסביבתי בפסקי דין (אליק פלמן) (קולוקוויום בר אילן פרשנות) [בר אילן / רמת גן] 27.6.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3062112/

קולוקוויום בר אילן ללימודי פרשנות ותרבות
״אופטימיזם מול ספקנות טכנולוגית בהקשר הסביבתי״
בפסקי דין״

הרצאתו של ד״ר אליק פלמן
הטכניון ומכללת שנקר
יום שלישי, 27 ביוני, 2023
ח׳ בתמוז תשפ"ג, שעה 14:00בניין 507, אולם 7 באוניברסיטת בר-אילן

להצטרפות או הסרה מרשימת התפוצה של קולוקוויום פרשנות ותרבות:
Assaf.uzan@biu.ac.il

מפרסם ההודעה
ד״ר אסף אוּזן, חוקר ספרות השוואתית, אתיקה ותיאטרון. עמית הוראה בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות היחידה ללימודים בינתחומיים, אוניברסיטת בר אילן. assaf.uzan@biu.ac.il
כתובת מלאה
בניין 507, אולם 7 באוניברסיטת בר-אילן
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה