< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדנה: מדדים רב מימדיים של אי יציבות ממשלתית [עכו] 14-16.5.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3051501/

Multi-dimensional measurements of government (in)stability

בית הספר למדע המדינה ממשל ויחסים בינ"ל באוניברסיטת תל-אביב, מכללת הגליל המערבי והקרן הלאומית למדע שמחים להזמינכם לסדנת מחקר שתתקיים ב-14-16/5/2023 באולם הכנסים בבניין הספרייה במכללת הגליל המערבי עכו. סדנת המחקר פתוחה לתלמידי וחוקרי מדעי החברה המתעניינים במוסדות פוליטיים דמוקרטיים והשפעתם על יציבות. תוכנית הכנס מצורפת

https://tinyurl.com/y8psjst4

מפרסם ההודעה
יעל שומר yshomer@gmail.com
כתובת מלאה
אולם הכנסים, בניין הספרייה, מכללת הגליל המערבי עכו
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה